Signaleringen in het groepsoverzicht
Betekenis van de symbolen

Het groepsoverzicht geeft u snel en eenvoudig een totaalbeeld van uw groep op het geselecteerde peilpunt. Wanneer er bij een leerling op het betreffende peilpunt sprake is van een ontwikkelingsachterstand, verschijnt er een oranje icoon in het groepsoverzicht. Bij de eerste signalering is dit een driehoekje, bij tweede een vierkantje. Dit vierkant is gearceerd wanneer de leerling ten opzichte van het vorige peilpunt wel vooruitgang heeft geboekt.

De afbeelding hieronder brengt deze verschillende situaties in beeld. 

Uitleg signaleringen_1

T.b.v. het totaalbeeld worden de signaleringen per categorie opgeteld, zowel op groepsniveau (horizontaal) als op leerlingniveau (verticaal). Een driehoekje telt daarbij voor 0,5 en een vierkantje (al dan niet gearceerd) voor 1. Hoe hoger het aantal, hoe meer signaleringen. Als u deze probleemgebieden nader wilt analyseren, kunt u de combobox linksboven gebruiken om de andere onderdelen tijdelijk te verbergen.  Ook kunt u de betreffende categorie uitklappen om te bekijken waar de signaleringen specifiek zitten (zie categorie B2 in het voorbeeld hieronder). 

Groepsoverzicht
Nog niet afgerond, overgeslagen of gedoubleerd

Nog niet afgerond
U hoeft de leerlingvolglijst niet in één keer in te vullen. Tussendoor kan deze gewoon opgeslagen worden, om er op een later moment naar terug te keren. De signaleringen bij een actief peilpunt worden in het groepsoverzicht in het grijs weergegeven. Bij het afsluiten van het peilpunt worden de iconen oranje.

Overgeslagen peilpunt
Wanneer een kind later instroomt of het om welke reden dan ook niet mogelijk is om een bepaald peilpunt (volledig) te scoren, kunt u dit peilpunt overslaan. Mocht er wel een begin zijn gemaakt met het invullen, worden de eventuele signaleringen op basis van deze deelobservatie eveneens in het grijs weergegeven.

Doubleren
Wanneer een leerling doubleert, is dit in het groepsoverzicht te zien doordat er bij de betreffende peilpunten ‘2x’ boven de naam van de leerling verschijnt. In de afbeelding is dit te zien bij Bart de Bruin.

Van groepsoverzicht naar ontwikkelaanpak

Signaleringen in het groepsoverzicht kunnen een aanleiding zijn voor het vaststellen van een ontwikkelaanpak voor (een deel van) de leerlingen in uw groep. Meer hierover leest u in het wiki-artikel “Opstellen van een ontwikkelaanpak“.