Pravoo-model instellen voor groepen
Waar?

Omgeving AdministratieOnderwijs 

Screenshot 01-07-2019 12.59.16
Hoe?

De koppeling van een Pravoo-model aan een groep vindt plaats vanuit de omgeving Administratie, onder het menu-item Onderwijs. U kunt hier op drie niveaus een model instellen: op het niveau van de school, van de schoollocatie en van de groep. Wanneer er op school- of locatieniveau een model is ingesteld, wordt dit toegepast bij alle groepen waarbij geen afwijkende keuze is gemaakt.

Als u via het potlood-icoon naar de bewerk-modus gaat, kunt u op elk niveau een gemaakte koppeling verwijderen (min-icoon) of een nieuwe toevoegen (plus-icoon). Als u voor toevoegen kiest, verschijnt het dialoogvenster dat u op de afbeelding rechts ziet. U kiest hier eerst de groep waarvoor u een Pravoo-model wilt instellen en selecteert vervolgens het gewenste model. 

Instellen_pravoo-model_compleet