Pravoo-model koppelen aan groep

Om een Pravoo-model in het onderwijs te kunnen gebruiken, moeten er op basis van dit model leerlingvolglijsten worden aangemaakt. Dit gebeurt zodra er vanuit de omgeving Administratie een koppeling tussen een model en een groep wordt gelegd. In het eerste deel van dit artikel (A) leest u hoe dat werkt. Is er bij de betreffende groep al een Pravoo-model gekoppeld en wilt u dit wijzigen? Volg dan de instructie in het tweede deel (B) van dit artikel.

A. Hoe koppel ik een Pravoo-model aan een groep?

koppelen_model_1
Stap 1. Ga naar de omgeving Administratie, menu-item Onderwijs. Hier kunt u per groep een Pravoo-model instellen. Klik op het potlood-icoon om naar de bewerkmodus te gaan.
koppelen_model_2
Stap 2. Klik op het plus-icoon bij groep(en) om een Pravoo-model voor een specifieke groep in te stellen. (Wanneer u op school- of locatieniveau een model instelt, wordt dit toegepast bij alle groepen waarbij geen afwijkende keuze is gemaakt.)
koppelen_model_3
Stap 3. Selecteer in het dialoogvenster de groep waarvoor u het Pravoo-model wilt instellen en kies vervolgens het gewenste model.

B. Hoe verander ik het reeds gekoppelde Pravoo-model?

Er kan maar één Pravoo-model tegelijkertijd aan een groep gekoppeld zijn. Als er reeds een model gekoppeld is, dient u deze eerst te verwijderen met het min-icoon. Vervolgens kunt u volgens de procedure zoals beschreven onder A (eerste deel artikel) een nieuw model koppelen. 

Let op: als u de koppeling met een model middels het min-icoon verwijdert, blijven de leerlingvolglijsten die in gebruik zijn bestaan. Deze zullen vanuit de omgeving Onderwijs verwijderd moeten worden (zie: https://www.dapto.nl/wiki/verwijderen-leerlingvolglijst/)

Screenshot 11-02-2020 14.50.51