Een peilpunt kopiëren
Waar?

Omgeving Onderwijs ⇒ Context Leerling ⇒ Pravoo

Peilpunten_kopiëren_0
Hoe?

Stap 1: Ga naar de bewerk-modus

Klik rechtsboven in de titelbalk op het potlood-icoon om naar de bewerk-modus te gaan. In deze weergave ziet u bovenaan de volglijst twee selectievelden staan waarmee u peilpunten kunt kopiëren. 

Peilpunten_kopiëren_1

Stap 2: Selecteer de te kopiëren peilpunten

In het eerste selectieveld vinkt u de peilpunten aan die u wilt kopiëren. Voorbeeld: Als een leerling groep 1 twee keer doet, vinkt u de peilpunten half groep 1 en eind groep 1 aan. 

Peilpunten_kopiëren

Stap 3: Bepaal de locatie van de kopieën 

Kies in de tweede selectieveld de plek waar de gekopieerde peilpunten ingevoegd moeten worden. In het voorbeeld van doubleren in groep 1, kiest u hier dus voor het peilpunt Eind groep 1. 

Peilpunten_kopiëren_3
Resultaat

Hieronder ziet u het resultaat in de bewerk-modus: na groep 1 volgen nogmaals de peilpunten midden en eind groep 1.

Peilpunten_kopieren_4

Wanneer u een gekopieerd peilpunt invult, zal het oorspronkelijke peilpunt lichtgrijs worden (zie afbeelding) om de gebruiker erop te attenderen dat er een nieuwe versie van dit peilpunt bestaat.

peilpunten_kopieren_5