Opstellen van een ontwikkelaanpak
Startpunt: het groepsoverzicht

Het opstellen van een ontwikkelaanpak zal veelal voortkomen uit een analyse van het groepsoverzicht. Wanneer er in één rij veel oranje driehoekjes en vierkantjes te zien zijn, is dit een teken dat er bij veel kinderen op dit gebied sprake is van een problematische ontwikkeling. Ook een hoog cijfer in de eerste kolom wijst op zo’n ‘groepsprobleem’. Luc Koning adviseert een richtlijn van 50% aan te houden: wanneer bij ten minste de helft van de groep sprake is van een signalering, is dit een aanleiding om het betreffende ontwikkelingsapect tot groepsonderwerp te maken. 

Het opstellen van een groepsaanpak

Stap 1: Maak een nieuwe groepsaanpak aan

Klik op het documenticoon onder ‘Groep’ om een nieuw groepsaanpak aan te maken. U komt nu terecht in een nieuwe scherm met vijf stappen.

Vul bij stap 1 de volgende gegevens in:

  • uw naam en die van evt. andere betrokken collega's.
  • de namen van de leerlingen op wie de groepsaanpak betrekking heeft
  • de startdum van de groepsaanpak
Stap1

Stap 2: Diagnoseverslag

Bij de tweede stap schrijft u het diagnoseverslag. Luc Koning heeft hiervoor enkele instructies klaargezet, die in cursieve tekst staan weergegeven. Desgewenst kunt u middels de actieknop ‘Zoek diagnosemiddel’ aanvullende informatie opzoeken in de Orthotheek

Stap2

Stap 3: Begeleiding

Bij de derde stap kunt u in de Orthotheek materiaal selecteren dat u kunt gebruiken bij de begeleiding van de geselecteerde leerlingen. Het betreft hier zowel begeleidingshulpen als ouderbrieven. 

Stap3

Stap 4: Uitvoeringplan

Op basis van de vorige stappen kunt u bij stap 4 de inhoud van het plan beschrijven. Om u te helpen dit concreet te formuleren, is er een indeling gemaakt in vijf onderdelen: Wie? Wat? Waar? Hoe? en Waarmee?

Stap3

Stap 5: Evaluatie

Wanneer u de aanpak heeft uitgevoerd, kunt u het bij de laatste stap evalueren. Desgewenst kunt u aangeven door wie de evaluatie heeft plaatsgevonden. Tot slot vult u een einddatum in. Wanneer de einddatum is ingevuld, is het document afgesloten. Het komt nu bij ‘Afgesloten groepsaanpakken’ te staan. U kunt vanaf dat moment middels het documenticoon een nieuwe groepsaanpak starten. 

Stap5
Afgesloten_aanpakken
Ontwikkelaanpak op leerlingniveau

De bovenstaande instructie kan ook voor het opstellen van een ontwikkelaanpak op leerlingniveau worden gebruikt.