Opstellen van ontwikkelaanpak

Hoe kunnen we helpen?

Opstellen van ontwikkelaanpak

< Terug

Wat is een ontwikkelaanpak?

Het opstellen van een ontwikkelaanpak zal veelal voortkomen uit een analyse van het signaleringsoverzicht. Wanneer er in één rij veel oranje symbolen te zien zijn, is dit een teken dat er bij veel kinderen op dit gebied sprake is van een problematische ontwikkeling. Ook een hoog cijfer in de eerste kolom wijst op zo’n ‘groepsprobleem’. Luc Koning adviseert een richtlijn van 50% aan te houden: wanneer bij ten minste de helft van de groep sprake is van een signalering, is dit voldoende aanleiding om het betreffende ontwikkelingsapect tot groepsonderwerp te maken. 

Opstellen van een ontwikkelaanpak

Binnen Pravoo is een standaardformat voor een ontrwikkelaanpak opgenomen, ontworpen door Luc Koning. U komt in dit format door te klikken op het document-icoon bij de groep of de leerling. De onderstaande afbeeldingen tonen de verschillende stappen van het format (gebruik het pijltje om naar de volgende afbeelding te gaan).

Lopende en afgesloten ontwikkelaanpakken

Wanneer het documenticoon zwart gekleurd is, heeft de betreffende leerling of groep één of meer ontwikkelaanpakken. Deze zijn terug te vinden onder het menu-item Begeleiding. Als u doorklikt op een ontwikkelaanpak, kunt u deze bekijken, bewerken of verwijderen. 

Table of Contents