De leerlingvolglijst: invullen en analyseren
Waar?

Omgeving Onderwijs ⇒ context Leerling ⇒ Menu-onderdeel Pravoo

Leerlingvolglijst
Instructievideo
Tips & adviezen van Luc Koning

De veertiendagentijd

Het is aan te bevelen om 14 dagen voor de ‘deadline’ waarop het peilpunt gescoord moet zijn, te starten met het invullen van de lijst. U probeert dan, eventueel samen met uw collega, zo veel mogelijk items te scoren. Waarschijnlijk lukt dit voor het grootste gedeelte van de lijst. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde items nog onvoldoende informatie hebt; daarvoor heeft u dan nog twee weken de tijd.

Analyseren van de uitkomsten

Na het scoren is het belangrijk om aan te geven welke ontwikkeling de leerling doormaakt. Hieronder worden enkele mogelijke situaties in beeld gebracht.

Gewenste ontwikkeling

Het kind scoort op elk peilpunt precies wat er gevraagd wordt. 

Gewenste ontwikkeling

Ontwikkelingsvoorsprong

Het kind loopt voor in zijn ontwikkeling. In dit geval kunt u, mits het ontwikkelingsonderwerp zich hiervoor leent, uitloopdoelen formuleren, om te zien hoe groot de voorsprong is. Meer hierover leest u in de instructie over het ontwerpen van een eigen Pravoo-model. 

Ontwikkelvoorsprong

Vertraagde ontwikkeling

Op de eerste afbeelding is te zien hoe de ontwikkeling van de leerling stagneert. Belangrijk is om bij het peilpunt erna te kijken of er wel vooruitgang te zien is (tweede afbeelding). Wanneer dit niet het geval is (derde afbeelding), dient er speciale begeleiding aangeboden te worden om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Soms vindt er later een inhaalslag plaats (zie derde afbeelding).

Gewenste ontwikkeling
Vertraagd maar vooruit
Ernstige vertraging
Vertraging en eindspurt

Terugval

Soms is er bij een leerling een terugval in de ontwikkeling te zien. Dit is altijd een reden om te onderzoeken wat daarvoor de verklaring kan zijn.

Terugval
De kleuterverlenging

Soms zijn er redenen om de ontwikkeltijd te verlengen. Wanneer u ervoor kiest een leerling een jaar langer in groep 1 of 2 te houden, kunt u de peilpunten van dat betreffende jaar kopiëren. De instructie daarvoor vindt u hier.