Leerlingen en groepen

Hoe kunnen we helpen?

Leerlingen en groepen

< Terug

Leerlingen

Na het selecteren van het menu-item “Leerlingen” verschijnt het onderstaande scherm. Het hoofdblok bevat een lijst van leerlingen, met daarachter een kolom met de naam van de primaire groep waarin de leerling zit.

In veel gevallen worden de leerlingen middels een EDEX-koppeling geïmporteerd uit het administratiesysteem. Het is echter ook mogelijk om handmatig leerlingen toe te voegen. Het heeft de voorkeur om één van de beide opties te gebruiken. Wanneer u beide opties naast elkaar gebruikt, kunnen er dubbelingen ontstaan. 

Bekijken & bewerken van leerlinginformatie

Als u doorklikt op één van de leerlingen in de lijst, komt u terecht op de pagina met leerlinginformatie. Op de eerste afbeelding ziet u daarvan een voorbeeld. Middels het prullenbak-icoon kunt u de leerling uit dapto verwijderen. Klikt u op het potlood-icoon, dan komt u in de bewerkmodus waar u de gegevens van de betreffende leerling kunt aanpassen. Klik op het diskette-icoon om doorgevoerde wijzigingen op te slaan.

Primaire groepen

Als u op het menu-item Groepen klikt, komt u terecht op de pagina met een overzicht van alle primaire groepen van het betreffende schooljaar. De afbeelding hieronder toont daarvan een voorbeeld. 

Handmatige aanpassingen

In veel gevallen worden de groepen middels een EDEX-koppeling geïmporteerd uit het administratiesysteem. Het is echter ook mogelijk om handmatig groepen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Als u aan een groep een persoon toevoegt die later via een EDEX-bestand wordt geïmporteerd, zullen de gegevens uit de EDEX worden bijgewerkt. Als de persoon in de EDEX niet in de betreffende groep aanwezig is, zult u deze persoon opnieuw aan de groep moeten toevoegen.

Middels het prullenbak-icoon kunt u de groep uit dapto verwijderen. Klikt u op het potlood-icoon, dan komt u in de bewerkmodus waar u de gegevens en/of samenstelling van de betreffende groep kunt aanpassen. Bij de algemene gegevens kunt u de groep een naam geven en het leerjaar selecteren. Daarna volgt er een overzicht van medewerkers en leerlingen. Door op het omcirkelde min-icoon achter een naam te klikken, verwijdert u de betreffende persoon uit de groep. Wilt u een persoon aan de groep toevoegen? Klikt dan op het plus-icoon rechtsboven de oranje lijn. Er verschijnt nu een dialoogvenster waar u de medewerker(s) respectievelijk leerling(en) kunt opzoeken en selecteren. Wanneer u op toevoegen klikt, sluit het dialoogvenster en worden de geselecteerde personen zichtbaar in het groepsoverzicht. Let op: de nieuwe samenstelling wordt pas opgeslagen op het moment dat u de bewerkmodus verlaat middels het diskette-icoon.

Combinatieklassen

Wanneer u meerdere leerjaren selecteert bij de algemene gegevens, wordt het gedeelte van de leerlingen gesplitst in twee secties. Hierdoor kunt u een nieuwe leerling in één keer bij de juiste groep toevoegen. 

Table of Contents