Invullen van de volglijst

Hoe kunnen we helpen?

Invullen van de volglijst

< Terug

De volglijst in bewerkmodus

Om de leerlingvolglijst in te vullen, klikt u op het potloodicoon rechtsboven in de titelbalk. Het scherm verandert nu van de lees- naar de bewerkmodus. Deze weergave ziet eruit zoals op de onderstaande afbeelding.

Het actieve peilpunt

In de bewerkmodus ziet u dat één kolom uit het scoreraster verder naar voren komt dan de andere kolommen. Dit is de eerstvolgende kolom die ingevuld moet worden, oftewel: het actieve peilpunt.  Een peilpunt blijft actief tot het moment dat u kiest voor de actie overslaan of afronden. U hoeft de lijst niet in één keer in te vullen. Wanneer u tussentijds wilt opslaan, kunt u hiervoor het diskette-icoon gebruiken rechtsboven in het titelblok. De lijst komt dan weer in de leesmodus te staan en uw wijzigingen zijn opgeslagen. U kunt het invullen dan op een later moment hervatten.  

Een peilpunt afronden

Het actieve peilpunt hoeft niet in één keer te worden ingevuld. U kunt de leerlingvolglijst tussentijds opslaan en het invullen op een later moment hervatten. Wanneer u het peilpunt volledig hebt ingevuld, klikt u op de actieknop Afronden. Er gebeuren nu drie dingen:

 1. De datum van afronding verschijnt tussen haakjes.
 2. Het eerstvolgende peilpunt wordt actief.
 3. Op basis van de ingevulde informatie wordt bij de items waar dit van toepassing is een signalering in het signaleringsoverzicht getoond.

Tip: De veertiendagentijd

"Het is aan te bevelen om 14 dagen voor de 'deadline' waarop het peilpunt gescoord moet zijn, te starten met het invullen van de lijst. U probeert dan, eventueel samen met uw collega, zo veel mogelijk items te scoren. Waarschijnlijk lukt dit voor het grootste gedeelte van de lijst. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde items nog onvoldoende informatie hebt; daarvoor heeft u dan nog twee weken de tijd."
Drs. Luc Koning
Orthopedagoog

Een peilpunt overslaan

Wanneer een kind later instroomt, langere tijd afwezig is of u vanwege een andere reden over onvoldoende informatie beschikt om een betrouwbare meting te doen, gebruikt u de actieknop Overslaan. Er gebeuren nu drie dingen

 1. De datum van overslaan verschijnt tussen haakjes.
 2. De kolom wordt gearceerd. 
 3. Het eerstvolgende peilpunt wordt actief.
 4. In het signaleringsoverzicht wordt met een uitroepteken bij de naam van de leerling weergegeven dat het betreffende peilpunt overgeslagen is.

Invullen van itemopmerkingen

Indien gewenst kunt u bij het invullen van volglijst bepaalde scores van een opmerking voorzien. Hiervoor gebruikt u de tekstballonnen rechts naast het scoreraster. Als u op de tekstballon klikt opent er een dialoogvenster waarin u uw opmerkingen kunt noteren. Klik vervolgens op opslaan. De tekstballon kleurt zwart als deze inhoud bevat.

Een afgerond peilpunt heropenen

De peilpunten links van het actieve peilpunt zijn afgesloten. De datum van afsluiten wordt tussen haakjes weergegeven. Afgesloten betekent meestal dat het peilpunt is ingevuld en afgerond, maar het zou ook om een overgeslagen peilpunt kunnen gaan. Het is mogelijk om een wijzigingen aan te brengen aan een eenmaal afgesloten peilpunt, maar dit zal wel leiden tot een wijziging van de weergegeven datum.

Om een afgesloten peilpunt te wijzigingen gaat u als volgt te werk: 

 1. Zet de volglijst in de bewerkmodus (indien dit nog niet het geval is). 
 2. Selecteer het peilpunt dat u wilt wijzigen in de zogenaamde peilpuntselector linksboven (zie afbeelding).
 3. Klik nu op de actieknop wijzigen, die door de actie bij stap 2 ‘actief’ geworden is. U wordt er middels een dialoogvenster nogmaals op gewezen dat wijzigen van een afgesloten peilpunt tot aanpassing van de datum leidt.
 4. Voer de gewenste wijziging(en) door en sla daarna op middels het diskette-icoon.
Table of Contents