Invoeren van een Pravoo-model
Waar?

Omgeving Beheer > Inrichting > Pravoo-modellen.

Screenshot 17-01-2020 11.54.30
Stap 1: Een nieuw model aanmaken
 • Om een nieuw model toe te voegen, klikt u op het plus-icoon rechtsboven in het themablok met Pravoo-modellen. u komt dan op een pagina die eruit ziet als op de onderstaande afbeelding. 
 • Geef uw nieuwe model een herkenbare naam.
 • Geef u nieuwe model een startdatum. Modellen kunnen pas vanaf de startdatum aan een groep gekoppeld worden, om te voorkomen dat dit gebeurt terwijl u nog aanpassingen wilt doen.
 • Desgewenst kunt u het model ook alvast een einddatum geven. Na het verstrijken van de einddatum kan het model niet meer gekoppeld worden.
Stap 2: Instellen van de peilpunten
 • Selecteer het gewenste aantal peilpunten.
 • Geef de peilpunten een naam.
Screenshot 17-01-2020 12.04.46
Stap 3: Aanmaken van clusters, categorieën en items

Bij deze stap voert u de inhouden in. U kunt het beste per cluster werken. Volg daartoe de stappen die beschreven staan bij de onderstaande afbeeldingen.

Algemene opmerkingen:

 • Heeft u een cluster, categorie of item toegevoegd dat u wilt verwijderen? Maak dan gebruik van het min-icoon.
 • Wilt u een cluster, categorie of item van plaats veranderen? Maak dan gebruik van de drag handle (zes puntjes vooraan waarmee u het onderdeel kunt verslepen).
Cluster 1
1. Voer de naam van het eerste cluster van uw model in.
Categorie 1
2. Klap het cluster open middels het pijltje aan de rechterkant, zodat de eerste categorie zichtbaar wordt. Noteer hier de naam van uw eerste categorie.
categorie
3. Klap de zojuist ingevoerde categorie open, selecteer het gewenste type (leerlijn of losse doelen/items) en voer het eerste item in.
item toevoegen
4. Gebruik de actieknop "Voeg item toe" om alle items van de betreffende categorie toe te voegen.
Voeg item toe
5. Als u alle items heeft ingevoerd, kunt u de betreffende categorie dichtklappen en desgewenst een volgende categorie aanmaken.
nieuw cluster
6. Klap na het toevoegen van de categorieën het gehele cluster dicht en voeg desgewenst een nieuw cluster toe met het plus-icoon rechtsboven.
Stap 4: Instellen van normeringsvlakken

Om te monitoren of de leerling een goede ontwikkeling doormaakt, dient vooraf duidelijk te zijn op welk moment (peilpunt) een doel beheerst zou moeten zijn. Binnen de module Pravoo doet u dit door het vaststellen van zogenaamde normeringsvlakken. Bij stap 5 van de ontwerpfase heeft u per item de norm bepaald, op basis waarvan u nu de normeringsvlakken kunt invoeren.

 Normeringsvlakken bij losse doelen

Losse doelen worden apart beoordeeld. Bij het vaststellen gaat u dus per rij te werk. Klik per doel het peilpunt aan waarop u vindt dat het doel minimaal bereikt moet zijn. Het vak wordt nu grijs, evenals de vakken bij de daaropvolgende peilpunten. Het is immers niet de bedoeling dat de leerling in zijn ontwikkeling achteruit gaat.

Voorbeeld:  de maker van het onderstaande model van mening dat een leering midden groep 1 in staat moet zijn om een bal hard en enigszins gericht te rollen. De vakken vanaf dit punt zijn daarom grijs gemarkeerd. 

Screenshot 15-01-2020 19.34.51
Het vaststellen van een normeringsvlak bij losse doelen/items
Losse doelen
Het vastgestelde normeringsvlak na opslaan.

Normeringsvlakken bij leerlijnen

De items van een leerlijn worden als één kolom (verticaal) afgelezen. Ze zijn te beschouwen als verschillende niveaus van dezelfde vaardigheid. Bij stap 5 van de ontwerpfase heeft per niveau bepaald vanaf welk peilpunt het bereikt moet zijn. Maak alle peilpunten die daarvóór liggen grijs.

In het voorbeeld hiernaast, de leerlijn ‘Touwtje springen’, moet het eerste inhoudelijke niveau (Springen over een naar je toe komend touw) bereikt zijn aan het einde van groep 1. Als de leerling op dit moment nog scoort op ‘Kan 2 t/m 4 niet’, loopt hij dus achter in zijn ontwikkeling. Daarom maakt u dit vak grijs. U ziet ook hier dat de vakken erachter grijs worden. 

Screenshot 15-01-2020 13.27.33
Het vaststellen van een normeringsvlak bij een leerlijn
Stap 5: Toevoegen van de handleiding

De laatste stap is het toevoegen van de handleidingen bij uw model. Volg hiertoe de onderstaande deelstappen.

 1. Sla uw model op en ga vervolgens naar het menu-onderdeel “Handleidingen” van het submenu “Gerelateerde typen” (afbeelding 1). 
 2. U komt nu op een pagina waar voor elk Pravoo-model een link naar de handleiding beschikbaar is (Afbeelding 2). Klik hier door op het Pravoo-model waaraan u een handleiding wilt toevoegen.
 3. De handleiding kent dezelfde opbouw als het Pravoo-model waaraan deze gekoppeld is. Wanneer u een cluster of categorie openklapt, verschijnt een tekstvak waar u de instructietekst kunt invoeren (Afbeelding 3). Voer hier de gewenste tekst is.
 4. Klik na afloop op het diskette-icoon rechtsboven in de titelbalk van het blok om de invoerde gegevens op te slaan. De handleiding wordt nu toegevoegd aan uw model.
Pravoo_handleiding_1
Pravoo_handleiding_1b
Pravoo_handleiding_2