Instructie voor de O&O-leerling

Hoe kunnen we helpen?

Instructie voor de O&O-leerling

< Terug

1. De tool Expertbegeleiding

De tool expertbegeleiding is bedoeld om je te helpen bij het vinden van een expertbegeleider uit het onderwijs voor je opdracht O&O. Het proces bestaat uit drie fasen: de groepsvorming, de begeleidingsaanvraag en de matching. In het themablok Tijdspad aan de rechterkant van de pagina (of in de mobiele weergave onderaan) lees je een korte beschrijving van de verschillende fasen, inclusief de belangrijke datums. Let op: dit blok is pas zichtbaar vanaf het moment dat de begeleidingsperiode is gestart. Weet niet je niet wanneer deze van start gaat? Informeer hier dan naar bij de technator of je O&O-docent.

Fase 1. Groepsvorming

1.1 Registeren van het interessegebied

Zodra de nieuwe begeleidingsperiode van start is gegaan, kun je je interessegebied registeren. Onder interessegebied bedoelen we het domein en de opleidingsrichting waarin je een opdracht/opdrachtgever gaat zoeken. Door in deze fase alvast een een interessegebied te registreren, weten de docenten in het hoger onderwijs alvast hoeveel begeleiders er ongeveer nodig zijn voor de verschillende gebieden. Selecteer het domein en de opleiding die het beste bij je eigen interesse past. Doe dit zo snel mogelijk, want pas na registratie van het interessegebied kun je meedoen aan de groepsvorming. Je kunt je interessegebied later nog wijzigen als dat nodig is.

1.2 Vormen van een conceptgroep

Zodra je een interessegebied geregistreerd hebt, kun je een (concept)groep vormen. Hierbij zijn er twee opties:

  1. Je start zelf een nieuwe groep
  2. Je wordt uitgenodigd door een andere leerling.
Optie 1: Zelf een groep starten
Als je zelf een groep wilt starten, klik je op de actieknop Nieuwe groep. Het scherm dat vervolgens verschijnt bestaat uit een drietal belangrijke onderdelen:
  • De naam van de technator van je school en de naam van de vakdocent. Als er op jouw school maar één technator is, hoef je deze niet zelf te selecteren.
  • Het interessegebied (domein en opleiding) van de groep. Omdat jij de groep gestart bent, wordt jouw interessegebied ingevuld. 
  • Een overzicht van de groepsleden. Bij het starten van een nieuwe groep staat hier alleen jouw eigen naam. Met het plus-icoon kun je medeleerlingen aan je groep toevoegen. 
Wanneer je op het plusje, verschijnt er een dialoogvenster waar je andere leerlingen kunt selecteren om aan je groep toe te voegen. Let op: je ziet hier alleen leerlingen met interesse in hetzelfde domein. Selecteer de leerlingen en klik vervolgens op Toevoegen. Je komt nu terug in het scherm van je groep. Met het min-icoon bij de namen kun je groepsleden die je per ongeluk hebt toegevoegd nog verwijderen. Zodra je op het diskette-icoon klikt, wordt de conceptgroep opgeslagen. De groepsleden kunnen dan alleen zelf de groep verlaten.
a. Selectie technator en vakdocent
c. Opslaan of aanpassen
b. Toevoegen van medeleerlingen
Optie 2: Toegevoegd worden aan een groep

Als een medeleerling een groep aanmaakt aan jou hieraan toevoegt (zoals beschreven bij optie 1), zie je de groep waarin je terechtgekomen bent. Let op: het interessegebied van de groep (domein en opleiding), is gebaseerd op dat van de leerling die de groep gestart is. Je kunt alleen uitgenodigd worden in groepen met hetzelfde domein als jij zelf gekozen hebt. De opleiding kan wel afwijken. Wil je liever zelf een groep starten of toegevoegd worden aan een andere groep? Klik dan op de actieknop Groep verlaten.

Zodra de groep compleet is, kan één van de groepsleden de groep registreren. Vanaf dat moment is de groep definitief en kunnen jullie verder met fase 2: de begeleidingsaanvraag. 

Fase 2. Begeleidingsaanvraag

2.1 Invullen van de aanvraag

Zodra jullie groep een opdrachtgever gevonden heeft, kun je aan de slag met het invullen van de begeleidingsaanvraag. De informatie 

Hierin geef je aan wie de opdrachtgever is, wat de opdracht inhoudt en welke kennis je van de expertbegeleider verwacht, zodat er een passende match gemaakt kan worden. Als je het blok in de bewerkmodus zet middels het potlood-icoon, worden de in te vullen velden zichtbaar. Middels het diskette-icoon kun je (tussentijds) opslaan. Bij URL Opdracht kun je een link plaatsen naar het document met de opdrachtbeschrijving. 

2.2 Aanvraag tot publicatie

Wanneer alle informatie is ingevuld, kun je een Aanvraag tot publicatie indienen middels de actieknop rechtsonder. Omdat je na dit moment geen wijzigingen meer kunt doorvoeren, verschijnt er na het klikken op de actieknop een dialoogvenster met de vraag deze actie te bevestigen. 

Zodra jullie O&O-docent de aanvraag heeft beoordeeld, ontvangen jullie hierover een mail. Het kan zijn dat jullie aanvraag de eerste keer wordt afgekeurd. In dat geval kunnen je onder het kopje Proces de feedback van jullie docent bekijken. Na het verwerken van deze feedback kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

Fase 3. Matching

Zodra de aanvraag door jullie docent is goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd op EduNexus. Expertbegeleiders kunnen jullie aanvraag vanaf dit moment zien. Zodra een begeleider jullie aanvraag heeft geaccepteerd, ontvang je hierover bericht per mail. In EduNexus kun je zien wie de begeleider is, zodat jullie contact met hem of haar kunnen opnemen. 

 

Procesevaluatie

Aan het einde van de begeleidingsperiode zal je docent de procesevaluatie starten. Je ontvangt dan een mail met een link naar de locatie waar je een enquête kunt invullen kunt invullen. De evaluatie vormt de afronding van het traject.

 

Begeleiding beëindigen

Met de actieknop Begeleiding beëindigen, kun je de begeleidingsrelatie gedurende het proces verbreken. Let op: jullie kunnen deze relatie niet zelf opnieuw tot stand kunnen brengen. Om die reden verschijnt er bij deze actie een dialoogvenster waarbij om een bevestiging wordt gevraagd. 

Table of Contents