Instellen en wijzigen standaardmodel

Hoe kunnen we helpen?

Instellen en wijzigen standaardmodel

< Terug

Instellen van een standaardmodel

Om een Pravoo-model in het onderwijs te kunnen gebruiken, moeten er op basis van dit model leerlingvolglijsten worden aangemaakt. Dit gebeurt zodra u een model als standaardmodel heeft ingesteld. Ga hierbij als volgt te werk:

  1. Klik op Modellen in het navigatiemenu links. U ziet nu een overzicht van alle Pravoo-modellen die in uw omgeving beschikbaar zijn.
  2. Klik op de actieknop Standaardmodel instellen. Er verschijnt nu een dialoogvenster.
  3. Selecteer het model dat u als standaardmodel wilt gaan gebruiken en klik op Instellen.

Het door u geselecteerde model is nu als standaardmodel ingesteld. U ziet dit aan het vinkje in het overzicht. Alle leerlingen die nog geen volglijst hebben, krijgen nu automatisch een volglijst die op het standaardmodel gebaseerd is. 

Wijzigen van een standaardmodel

Middels de knop standaardmodel instellen kunt u eenvoudig een ander model als standaard instellen. Deze actie heeft geen gevolgen voor de leerlingen bij wie de volglijst reeds in gebruik is. Alleen leerlingen die een volglijst hebben die nog niet in gebruik is, krijgen door deze actie een volglijst op basis van het nieuwe model. Wilt u de bestaande volglijst van een leerling vervangen door een lijst op basis van een nieuw model? Verwijder dan de bestaande volglijst.

Table of Contents