Het signaleringsoverzicht

Het signaleringsoverzicht is bedoeld om u een totaaloverzicht te geven van bestaande ontwikkelings-achterstanden in uw klas. In dit artikel leggen we uit hoe dit overzicht werkt.

Indeling van het scherm

Hieronder geven we, aan de hand van een schermafbeelding van een leeg signaleringsoverzicht, een toelichting bij de belangrijkste onderdelen van het scherm. Op een aantal van deze onderdelen wordt later meer inhoudelijk ingegaan.

(A.) Dit filter is alleen zichtbaar wanneer er binnen de groep leerlingen zijn met een volglijst op basis van een ander Pravoo-model. In dat geval kunt u met dit filter van model wisselen, waarna het signaleringsoverzicht voor de andere leerlingen worden getoond.

B. Met dit filter bepaalt u welke gegevens in het sigsnaleringsoverzicht getoond worden door het gewenste peilpunt te kiezen.

C. Met dit filter kunt u clusters of categorieën tijdelijk verbergen, zodat u bij de analyse gemakkelijker op de andere onderdelen kunt focussen.

D. Hier worden alle items van de leerlingvolglijst getoond. Leerlijnen kunnen desgewenst worden dichtgeklapt met het uitklappijltje rechts.

E. In dit gedeelte worden de daadwerkelijke signaleringen getoond en weergegeven in symbolen. De signaleringen worden eveneens omgezet in cijfers, zodat er op het niveau van de leerling, het losse doel/item of de leerlijn een totaal kan worden getoond. Over de betekenis van de symbolen en de systematiek achter de telling volgt verderop in dit artikel meer informatie.

F. Op basis van uw analyse van de signaleringen kunt u besluiten om een ontwikkelaanpak in gang te zetten. Het format dat Luc Koning hiervoor ontwikkeld heeft, staat voor u klaar onder het document-icoon. U kunt zowel een aanpak op leerlingniveau als op groepsniveau vaststellen. Wanneer er een ontwikkelaanpak aanwezig is, ziet u dit aan de donkere kleur van het document in het overzicht (zie voorbeeld bij Stijn de Groot). Meer informatie over het opstellen van een ontwikkelaanpak leest u in dit artikel.

Signaleringsoverzicht leeg
De betekenis van de symbolen en cijfers

Wanneer er bij een leerling sprake is van een ontwikkelingsachterstand, wordt dit in het signaleringsoverzicht weergegeven met een oranje symbool. Bij de eerste signalering is dit een driehoekje, bij tweede een vierkantje. Dit vierkant is gearceerd wanneer de leerling ten opzichte van het vorige peilpunt wel vooruitgang heeft geboekt.

De afbeelding hieronder brengt deze verschillende situaties in beeld. 

Uitleg signaleringen_1
T.b.v. het totaalbeeld worden de signaleringen per categorie opgeteld, zowel op groepsniveau (horizontaal) als op leerlingniveau (verticaal). Een driehoekje telt daarbij voor 0,5 en een vierkantje (al dan niet gearceerd) voor 1. Hoe hoger het aantal, hoe meer signaleringen. Deze gegevens kunnen u helpen te bepalen op welke gebieden u het beste een ontwikkelaanpak kunt inzetten.
'Bijzonderde' situaties

Voor het juist interpreteren van de gegevens is het belangrijk dat u geattendeerd wordt op ‘bijzondere’ situaties. We doen dat door het weergeven van een uitroepteken boven de naam van de leerling. Wanneer u de muis over dit uitroepteken beweegt, ziet u de aandachtspunten die van toepassing zijn. Hieronder kan hierbij gaan om de volgende situaties:

– Er zijn peilpunten overgeslagen. Als een leerling later ingestroomd is en u eind groep 1 pas voor het eerst de volglijst hebt ingevuld, kan het zijn dat er een driehoekje (= beginnende achterstand) verschijnt terwijl de leerling het doel al lang had moeten beheersen. Er wordt echter geen vierkantje (= grotere achterstand) omdat de peilpunten ervoor zijn overgeslagen. 

– Er zijn peilpunten gekopieerd. Als u bij een leerling, vanwege verlenging van de kleuterperiode, extra peilpunten toevoegt, ziet u hiervan ook een melding. De gekopieerde peilpunten worden immers niet meegenomen voor het berekenen van de signaleringen, maar kunnen we relevante informatie bevatten. 

– Het peilpunt is (nog) niet afgerond. Het niet zien van een oranje symbool betekent niet per definitie dat er geen ontwikkelingsachterstand is. De oranje symbolen verschijnen immers pas na het afronden van het peilpunt. N.B.: Als u begonnen bent met invullen maar nog niet hebt afgerond, zijn de eventuele signaleringen bij ingevulde items in het grijs. Na het afronden worden ze oranje,

Signaleringsoverzicht gevuld