Het groepsoverzicht
Waar?

Omgeving Onderwijs ⇒ context Groep ⇒ Pravoo

Groepsoverzicht_start
De belangrijkste onderdelen

Hieronder worden de belangrijkste onderdelen uit het groepsoverzicht toegelicht.

A. Met deze filter bepaalt u welke gegevens in het groepsoverzicht getoond worden.

B. Met deze filters kunt u clusters of bepaalde categorieën uit clusters tijdelijk verbergen, zodat u bij de analyse gemakkelijker op bepaalde onderdelen kunt focussen. U kunt dit filter ook gebruiken om de items weg te filteren waarvoor u geen normeringsvlakken heeft ingesteld.

C. In de kolommen onder de leerlingennamen worden eventuele ontwikkelachterstanden getoond met behulp van symbolen. Over de betekenis van deze symbolen leest u meer in het Wiki-artikel “De betekenis van de signaleringen“.

D & E. De signaleringen in het groepsoverzicht worden opgeteld en weergegeven in een cijfer. In de kolom bij D wordt het totaal aantal signaleringen in de groep per categorie getoond. Kolom E toont het totaal aantal per leerling. In de telling wordt ook de zwaarte van de signalering meegenomen. Meer over de systematiek achter deze telling leest u in het bij C genoemde artikel. 

F & G. Op basis van uw analyse van de signaleringen in het groepsoverzicht kunt u besluit om een ontwikkelaanpak in gang te zetten. Het format dat Luc Koning hiervoor ontwikkeld heeft, staat voor u klaar onder het document-icoon. U kunt zowel een aanpak op leerlingniveau (F) als op groepsniveau (G) vaststellen. 

Onderdelen_groepsoverzicht