Gebruikersbeheer

Hoe kunnen we helpen?

Gebruikersbeheer

< Terug

Na het selecteren van het menu-items Medewerkers verschijnt het onderstaande scherm. Het hoofdblok bevat een lijst van medewerkers. Veelal gaat het hier om medewerkers die middels een EDEX-koppeling gesynchroniseerd zijn uit het leerlingadministratiesysteem. Het is ook mogelijk om handmatig medewerkers toe te voegen. Niet alle medewerkers zijn tevens gebruiker van de dapto-omgeving.  Dit is alleen het geval wanneer u een gebruikersnaam ziet staan. Het blok rechts toont een bijzonder categorie gebruikers: de omgevingsbeheerders. Daarover later meer.

Een gebruiker toevoegen

U kunt handmatig medewerkers toevoegen. We adviseren om dit alleen te doen als de betreffende medewerker niet via de EDEX geïmporteerd kan worden. Als u bij het overzicht van gebruikers op het plus-icoon klikt, ziet u een invulscherm zoals op de afbeelding hiernaast. Hier kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. Start met het invullen van de persoonsgegevens. U kiest zelf welke gegevens u wilt registeren. Alleen voorletters en achternaam is verplicht. Indien u een medewerker probeert toe te voegen die al bekend is in het systeem, krijgt u een melding dat deze reeds bekend is. Mocht het verschillende personen met dezelfde naam betreffen, voeg dan een geboortedatum toe. Op deze manier maakt u de beide medewerkers in het systeem uniek.

Vervolgens maakt u de medewerker tot gebruiker door een het aanmaken van een gebruikersnaam met een tijdelijk wachtwoord. De gebruiker kan dit wachtwoord later zelf veranderen. In het kader van  de veiligheid voeren we binnen dapto een wachtwoordbeleid op basis van de volgende criteria: ten minste 6 karakters, 1 hoofdletter en 1 cijfer. 

Een gebruiker wijzigen, blokkeren of verwijderen

Als u doorklikt op een medewerker in het overzicht, komt u terecht op de pagina waar u de persoonsgegevens en aanmeldgegevens kunt bekijken. Ook ziet u hier of het om een geblokkeerde gebruiker of om een omgevingsbeheerder gaat. Over die laatste kwalificatie volgt later meer.

Middels het prullenbak-icoon verwijdert u de medewerker in het geheel (of indien van toepassing: tot de volgende synchronisatie met EDEX).  Als het om een tijdelijke situatie gaat, verdient het daarom de aanbeveling op het aanmeldaccount tijdelijk te blokkeren.

Omgevingsbeheerders

Het kleine blok op de pagina toont een overzicht van omgevingsbeheerders. Als u toegang heeft tot omgevingsbeheer, zal uw gebruikersnaam hierin dus ook in worden getoond. Met behulp van het potlood-icoon kan deze lijst bewerkt worden. In het dialoogvenster dat verschijnt kunnen omgevingsbeheerders verwijderd worden met het min-icoon en toegevoegd worden middels het plus-icoon. Bij toevoegen kunt u een keuze maken uit bestaande gebruikers. Deze plek dient om bepaalde gebruikers een extra rol te geven, niet om gebruikers aan te maken of te verwijderen. 

Table of Contents