De EDEX-koppeling

Hoe kunnen we helpen?

De EDEX-koppeling

< Terug

Middels de EDEX-koppeling (Omgevingsbeheer > Inrichting) kunt u eenvoudig medewerkers, leerlingen en groepen uit uw leerlingadministratiesysteem importeren en bijwerken in dapto. Hoe dit werkt, leest u hieronder.

Het aanmaken van de koppeling

Wanneer u klant wordt bij dapto, richten wij voor u een omgeving in. Het aanmaken van de EDEX-koppeling is daar een onderdeel van. Indien gewenst kunt u dit ook zelf volgens de onderstaande stappen:

 1. Klik op het menu-item Inrichting.
 2. Klik op het plus-icoon in het themablok “Koppelingen”. Omdat er op dit moment maar één koppeling ondersteund wordt, hoeft u het type koppeling op dit moment nog niet te selecteren.
 3. Voeg uw EDEXML-bestand toe en klik op het diskette-icoon om op te slaan.
Importeren van gegevens in dapto

Wanneer u doorklikt op de zojuist aangemaakte koppeling, komt u in een scherm dat de gegevens uit het bronbestand toont. Wanneer u op de actieknop in het themablok Bijwerken klikt, worden al deze gegevens geïmporteerd in dapto. U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van de gegevens te importeren. Volg daartoe de onderstaande stappen voordat u op Bijwerken klikt:

 1. Zet het themablok middels het potlood-icoon in de bewerkmodus.
 2. Vink de checkboxen uit van de gegevens die u niet wilt importeren.
 3. Sla de gemaakte keuzes op middels het diskette-icoon.
Bijwerken van gegevens in dapto

Wijzigingen in uw leerlingsadministratiesysteem kunnen eenvoudig overgenomen worden in dapto volgens het onderstaande stappenplan:

 1. Genereer een nieuw exportbestand vanuit uw LAS.
 2. Ga naar het menu-items Koppelingen en klik door op de eerder aangemaakte EDEXML-koppeling.
 3. Zet het themablok in de bewerkmodus middels het potloodicoon.
 4. Klik op de actieknop Actualiseren bronbestand en voeg het nieuwe exportbestand toe.
 5. Geef desgewenst via checkboxen aan welke gegevens u wel en niet wilt bijwerken dan wel toevoegen en sla de gemaakte keuzes op middels het diskette-icoon. Er kunnen nu drie verschillende iconen te zien zijn:
  a. De gebruiker is al eerder via EDEX in dapto geïmporteerd. De gegevens worden bijgewerkt.
  b. De gebruiker is nog niet in dapto aanwezig en zal worden toegevoegd.
  c. Er is al een gelijknamige gebruiker aanwezig die eerder handmatig is toegevoegd. De gegevens worden samengevoegd, om te voorkomen dat er een dubbele gebruiker ontstaat. Let op! Gaat het om twee verschillende gebruikers met dezelfde naam, dan kunt u deze uniek maken. Hoe u dit doet, leest u hieronder.
 6. Werk dapto bij met behulp van de actieknop in het themablok Bijwerken. Mocht de situatie optreden die bij 5c beschreven wordt, verschijnt er een dialoogvenster om u daarop te attenderen.

Een gebruiker uniek maken

U kunt een persoon uniek maken door een geboortedatum toe te voegen. Dit doet u door naar de betreffende persoon te navigeren via menu-item Leerlingen of Medewerkers, de persoon aan te klikken, op het pennetje te klikken, de geboortedatum toe te voegen en vervolgens op te slaan met het diskette-icoontje. U kunt nu de koppeling bijwerken door op de knop ‘Bijwerken’ te klikken.

Table of Contents