Dubbele leerlingen

Dubbele leerlingen

< Terug

Dubbele leerlingen in dapto

Wanneer u gebruikmaakt van zowel de EDEX-koppeling als de mogelijkheid om handmatig leerlingen aan dapto toe te voegen, kan het voorkomen dat er dubbelingen ontstaan. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Wanneer dat het geval is, krijgt u hierover een melding in het themablok “Actie gewenst”. Dit is te zien op de onderstaande afbeelding.

Andere leerling? Uniek maken

Als het twee verschillende leerlingen betreft, kunt u de leerling ‘uniek maken’ door bij één van de twee een andere naamweergave te kiezen.

Zelfde leerling? Dedupliceren

Gaat het inderdaad om dezelfde leerling? Dan kunt u deze dedupliceren middels de actieknop. In het dialoogvenster selecteert u de leerling die u wilt behouden.

Table of Contents