Het leerlingdossier

Alle dossieritems op één plek

In dapto staat alle dossierinformatie van een leerling overzichtelijk bij elkaar op één pagina: het leerlingdossier. U kunt het leerlingdossier van een leerling bekijken door in het navigatiemenu voor de leerlingcontext te kiezen, de gewenste leerling te selecteren en vervolgens naar ‘Dossier’ te gaan. Hieronder ziet u het leerlingdossier van onze demoleerling Wesley Scholten.

Drie soorten dossieritems

Het leerlingdossier in dapto kent drie categorieën dossieritems: periodedocumenten, (gewone) documenten en notities. Zoals te zien is op de afbeelding hierboven, heeft elke categorie een eigen blok op de dossierpagina. 

Periodedocumenten

Periodedocumenten zijn documenten die gedurende langere tijd actief zijn en in die periode mogelijk bijgewerkt worden. Denk hierbij aan een ontwikkelingsperspectief (OPP) of een handelingsgerichte aanpak (HGA). De start- en einddatum bepaalt de periode waarin het document actief is.

Documenten

De meeste dossieritems hebben in de eerste plaats een archieffunctie. Denk hierbij aan gespreksverslagen, incidentregistraties of gegevens die worden aangeleverd door externen. Deze (algemene) documenten worden geregistreerd met een datum in plaats van een datumbereik.

Notitieblok

Voor korte notities kunt u het notitieblok gebruiken. U noteert dan alleen datum, onderwerp en inhoud. Het kan hier gaan om notities die u wilt bewaren als onderdeel van het dossier, maar ook om tijdelijke aantekeningen ter herinnering voor uzelf en/of uw collega(‘s).

Eenvoudig vinden wat u zoekt

Gedurende de schoolloopbaan van een leerling worden de nodige dossieritems verzameld. Met name de categorie documenten breidt zich vaak snel uit. De filtermogelijkheden helpen u het overzicht te behouden en eenvoudig te vinden wat u zoekt. U kunt hier filteren op schooljaar, maar ook op documenttype en template.

Beheerders kunnen de indeling van het leerlingdossier dus volledig afstemmen op de wensen en werkprocessen binnen de eigen organisatie. De afbeelding hierboven laat slechts de standaardindeling zien.

Documenttypen
De blauwe hokjes tonen de verschillende documenttypen binnen dapto. Het type HGA is lichtblauw, omdat deze alleen beschikbaar is als scholen daar in de migratie voor kiezen. Daarnaast zijn er voor het speciaal onderwijs nog enkele specifieke typen beschikbaar, zoals OP en het gemeenschappelijk rapport.

Templates
Elk documenttype wordt uitgeleverd met een of meerdere standaardtemplates (gele hokjes). Uiteraard kunnen scholen deze desgewenst vervangen door of aanvullen met eigen templates.

Waar vind ik mijn ES3-gegevens terug?

In het leerlingdossier van dapto komen veel gegevens bij elkaar die in EDUscope 3 op verschillende plekken in de applicatie te vinden waren. De onderstaande afbeelding laat zien welke gegevensgroepen uit EDUscope 3 in het leerlingdossier terechtkomen en in welk onderdeel.