Waar wij voor staan

Computers geven geen onderwijs
dat doen mensen.

ICT-toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs. Ze kunnen de werkdruk verminderen, innovatie stimuleren en op tal van andere manieren bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Voorwaarde is dat ze op de juiste wijze worden ingezet. De rol van de (onderwijs)professional is hierbij essentieel. Bij dapto beschouwen we ICT als een middel, dat zijn waarde verkrijgt in de toepassing ervan door de gebruiker.

 

Onze missie

Team dapto streeft naar het leveren van een bijdrage aan de onderwijskwaliteit, door professionals de juiste IT-tools aan te reiken en hen te ondersteunen bij de succesvolle inzet daarvan.