De Tovercirkel start met Pravoo

Een terugblik op de keuze en de digitale studiedag

De Tovercirkel te Malden is één van de scholen die onlangs de keuze heeft gemaakt voor Pravoo als leerlingvolgsysteem voor het kleuteronderwijs. Ellen Mulders, leerkracht op de Tovercirkel, vertelt hieronder kort iets over de keuze voor Pravoo en de digitale studiedag waaraan zij en haar onderbouwcollega’s onlangs deelgenomen hebben.

De keuze voor Pravoo

Op de vraag waarom de Tovercirkel voor de nieuwe Pravoo heeft gekozen, antwoordt Ellen: “Wij vinden het een grote meerwaarde dat je het volgsysteem zelf maakt. Je kunt zelf kiezen welke doelen je als school er echt in wil en wanneer jij vindt dat deze behaald moeten zijn.” 

Bij het maken van deze keuzes heeft het team van de Tovercirkel zich sterk laten leiden door de identiteit en onderwijskundige visie van de school. “Wij zijn een Jenaplan-school en hebben bij de opbouw van het volgsysteem gekozen voor de 4 basisactiviteiten: kring, spel, werk en vieren (…), aangevuld met sociaal-emotioneel.” Dit heeft geleid tot een volglijst die nauw aansluit bij de wijze waarop er op school gewerkt wordt. De teamleden van de Tovercirkel zijn dan ook blij met het resultaat.

We hebben een volglijst gemaakt passend bij het concept waar wij op school mee werken. De volglijst is echt iets van ons geworden, waardoor het ook fijn is om in te vullen.”

Ellen MuldersLeerkracht De Tovercirkel

Een keuze voor Pravoo is zeker iets dat Ellen andere scholen zou aanraden. Op de vraag of ze nog een goed advies heeft voor startende scholen, antwoordt Ellen: “Neem voldoende tijd voor het ontwerp van het model. Zorg dat alle leden van de kleuterbouw erbij aanwezig zijn, zodat het een gezamenlijk gedragen volgsysteem wordt. Onze bouw zou de begeleiding die Team dapto geeft bij de inrichting van het volgsysteem adviseren.”

Deelname aan de digitale studiedag

Toen de Tovercirkel in april 2020 voor Pravoo koos, was een bijeenkomst op locatie door Corona geen mogelijkheid. Het team schreef zich in voor de digitale studiedag. De deelnemers kijken hier zeer tevreden op terug, zo vertelt Ellen Mulders.

Er was een goede begeleiding, er werd met ons meegedacht. De consultant van dapto nam de tijd en we mochten haar ook achteraf nog benaderen met vragen. Tijdens deze studiedag kwamen we als team terecht in verdiepende gesprekken. Dit gaf mooie inzichten. Tegelijkertijd zorgde de aanwezigheid van begeleiding ervoor dat we niet te lang bleven hangen in discussies. We hebben het model niet geheel afgekregen op de studiedag, maar hebben het daarna vlot afgekregen.”