Starten met dapto

Na 10 maanden hard werken is het zover: de eerste versie van dapto is een feit! De komende tijd blijven wij dapto verder ontwikkelen en zal er maandelijks nieuwe functionaliteit worden toegevoegd.

Van EDUscope naar dapto

Dapto is de opvolger van het leerlingadministratie- en volgsysteem EDUscope. Scholen die op dit moment EDUscope gebruiken en de overstap willen maken naar dapto, bieden wij kosteloos een begeleid migratietraject aan. Dit traject kent een een drietal fasen, die scholen op hun eigen tempo kunnen doorlopen. 

Fase 1: Voorbereiding

In de voorbereidingsfase krijgen projectleiders toegang tot de migratieomgeving van deze website, waarmee zij stapsgewijs het benodigde voorbereidingswerk kunnen verrichten. Het team van dapto kan hier desgewenst in ondersteunen. De voorbereidingsfase eindigt met het vaststellen van het schoolspecifieke migratieplan, dat als uitgangspunt dient voor de stagingfase.

Fase 2: Staging

In de stagingfase vindt de daadwerkelijke datamigratie plaats op basis van de eerder gemaakte afspraken. Ook wordt in deze fase het eerste inrichtingswerk verricht. Dit zal deels door het team van dapto en deels door de projectleiders zelf gebeuren. Voor scholen in route 1 bieden wij een speciale verhuisservice aan. Eindgebruikers kunnen de stagingfase gebruiken om te ‘oefenen’ met dapto.

Fase 3: Implementatie

Zodra er van beide kanten groen licht is, kan daadwerkelijk in dapto gewerkt worden. In de visie van dapto betekent de start van fase 4 niet per se het einde van het migratieproces. Zowel voor de inrichting als voor het leren kennen van de functionaliteiten kan rustig de tijd genomen worden als men eenmaal gemigreerd is. Desgewenst kan het team van dapto hierbij ondersteunen. 

0
Scholen
0
Scholen
0
Scholen

De nieuwe Pravoo

De nieuwe Pravoo is een onderdeel van het leerlingadministratie- en volgsysteem dapto, maar kan ook als losse module afgenomen worden. Scholen die voor deze laatste optie kiezen, kunnen direct aan de slag. Informatie over de aanschaf van deze module vindt u op onze themapagina Pravoo. Meer weten over hoe de module werkt? Bekijk dan de instructievideo’s en wiki-pagina’s in onze digitale leeromgeving.

0
Scholen
0
Scholen

Veelgestelde vragen

Is dapto op 1 juli helemaal klaar?

Op 1 juli 2019 gaat de eerste versie van dapto live. Daarna leunen we echter niet achterover. We blijven ontwikkelen en komen maandelijks met een nieuwe release. Aan welke functionaliteiten er gewerkt wordt, kunt u na de eerste release volgen via onze roadmap (volg dapto).

Stappen alle scholen bij de start van het nieuwe schooljaar over op dapto?

Scholen kunnen ervoor kiezen om direct de overstap naar dapto te maken, maar dit is zeker niet noodzakelijk. We bieden verschillende migratieroutes aan, met elk een eigen tijdpad. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de organisatie, wordt een passende route gekozen. De migratie vindt pas plaats op het moment dat de organisatie daar klaar voor is.

Welke migratieroute adviseert Unilogic?

Welke migratieroute de beste keuze is, verschilt per organisatie. Hieronder een aantal voorbeelden van factoren die in de afweging een rol kunnen spelen:

– Het aantal scholen binnen de organisatie. Grote organisaties waar de migratie bovenschools wordt voorbereid, hebben doorgaans meer tijd nodig voor de migratie. Zelfstandige scholen of kleine organisaties kiezen eerder voor route 1.
– Het gebruik van EDUscope 3 binnen de organisatie (hoeveelheid functionaliteit, frequentie gebruik, mate van eigen inrichting). Hoe intensiever en veelzijdiger het gebruik, hoe groter de impact van de migratie.
– Bekendheid van de gebruikers met EDUscope 3. Wanneer gebruikers moeite hebben met het gebruik van EDUscope 3 en/of er na de vakantie veel nieuwe collega’s of tijdelijke krachten starten, kan de overstap naar dapto uitkomst bieden. dapto is veel intuïtiever en gebruikersvriendelijker dan EDUscope. Bovendien is er geen cursus nodig om aan de slag te kunnen.
– Planning van andere (ICT-)projecten.

In het migratie(adviesgesprek komen de verschillende migratieroutes uitgebreid aan de orde. Mocht u daarna nog twijfels hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen voor aanvullend advies.

Wat gebeurt er na 1 juli 2019 met EDUscope 3?

EDUscope 3 blijft nog het gehele schooljaar 2019-2020 beschikbaar als werkomgeving. Zo bieden we alle scholen de gelegenheid om op hun eigen tempo te migreren. Vanaf het moment dat de migratie naar dapto heeft plaatsgevonden, kan er niet meer in EDUscope 3 gewerkt worden. Wel kunnen gebruikers tot een jaar na de migratie inloggen in EDUscope 3 om data van voor de migratie te bekijken (archieffunctie).

Gaan alle gegevens uit EDUscope 3 mee naar dapto?

Het grootste gedeelte van de gegevens uit EDUscope 3 wordt gemigreerd naar dapto. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige gegevens kunnen niet mee, omdat de betreffende functionaliteit niet meer in de bestaande vorm terugkeert in dapto. Daarnaast is er nog een categorie gegevens waarbij de migratie optioneel is. De inhoud van beide categorieën wordt besproken met de projectleider(s) en opgenomen in het migratieplan.
Gegevens die niet gemigreerd worden, kunt u tot een jaar na de migratie inzien in EDUscope 3.

Migratieomgeving voor projectleiders

Begin maart ontvangen alle projectleiders een wachtwoord waarmee ze toegang krijgen tot de migratieomgeving van deze website. Deze pagina is bedoeld ter ondersteuning in de voorbereidingsfase.