Stappenplan ontwerpfase

Het Pravoo-model
Sjabloon voor de leerlingvolglijst

Deze pagina is bedoeld om u te helpen bij het ontwerpen van uw eigen Pravoo-model. Het Pravoo-model kunt u beschouwen als het sjabloon voor de volglijsten van de leerlingen. Op de afbeelding hiernaast ziet u een afbeelding van het eerste deel van zo’n volglijst. De blauwe begrippen met cijfer geven aan welke ontwerpkeuzes u bij het maken van het Pravoo-model maakt:

  1. Het aantal en de omschrijving van de peilpunten
  2. De ontwikkelgebieden (hoofdindeling van de volglijst)
  3. De onderdelen waarin een ontwikkelgebied is verdeeld
  4. De items waaruit de onderdelen bestaan
  5. De normering
Stappenplan ontwerpfase
Stel in vijf stappen uw ontwerpdocument op
Stap 1
Omschrijving van de peilpunten

Om de betrouwbaarheid van de meting te vergroten en het verloop van de ontwikkeling in beeld te brengen, wordt de leerlingvolglijst meerdere keren ingevuld. De momenten waarop dit gebeurt, noemen we peilpunten. Bepaal eerst of u met 5 of 7 peilpunten wilt werken. Noteer vervolgens per peilpunt de gewenste naam/omschrijving.

De afbeelding hiernaast toont een tweetal voorbeelden van veelgebruikte indelingen: één voor de variant met 5 peilpunten en één voor de variant met 7 peilpunten.

Stap 2
Indeling in ontwikkelgebieden

Zoals te zien op de afbeelding bovenaan deze pagina, is een volglijst in de Pravoo-module onderverdeeld in ontwikkelgebieden (A, B, C). Onder deze ontwikkelgebieden kan bij de volgende stap nog een nadere onderverdeling worden gemaakt (A1, A2, A3), afhankelijk van de hoeveelheid en het soort doelen dat u per ontwikkelgebied wilt volgen.

Hiernaast ziet u een willekeurig voorbeeld van een indeling in ontwikkelgebieden, om u een beeld te geven hoe zoiets eruit zou kunnen zien. 

Stap 3
Bepalen van de inhouden

Welke doelen volgt u?

Bepaal per ontwikkelgebied op welke doelstellingen u de leerling wilt volgen. Durf hierbij keuzes te maken: wanneer u álle doelen uit uw onderwijs in het volgmodel opneemt, wordt het te omvangrijk en daarmee onwerkbaar.

Hoe volgt u de leerling op deze doelen?

U kunt de leerling op twee manieren volgen: 

Per ontwikkelgebied kunt u één of meerdere sets einddoelen en één of meerdere leerlijnen  definiëren. U kunt de vormen dus combineren. Uiteraard kunt u ze alleen ná elkaar, en niet door elkaar gebruiken. 

Tip: Laat u inspireren door anderen

  • Bestel het Werkboek voor EKO-onderwijs op www.pravoo.com. Dit boek bevat 100 minimumdoelen voor het onderwijs in groep 1 en 2 die u als uitgangspunt kunt nemen.
  • Bekijk onze inspiratiepagina. U vindt hier voorbeelden van Luc Koning en beschrijvingen van team dapto over hoe u de oude Pravoo-module, leerdoelen van SLO en leerlijnen van het CED kunt gebruiken als bronnen voor uw eigen volgmodel. 
Stap 4
Vaststellen van de normering

Om te monitoren of de ontwikkeling van de leerling goed verloopt, dient vooraf duidelijk te zijn op welk peilpunt een niveau of doel beheerst zou moeten zijn. Binnen de module Pravoo doet u dit door normeringsvlakken vast te stellen. De normeringsvlakken geven aan wanneer een bepaald niveau van een leerlijn of een doel uit een doelenset bereikt zou moeten zijn.

Stap 5
Schrijven van invulinstructie

Met oog op de betrouwbaarheid van validiteit van de meting is het van belang dat de items door iedereen hetzelfde geïnterpreteerd worden. Om die reden verdient het de aanbevelingen om te kernbegrippen te definiëren en/of toe te lichten met een voorbeeld. Dit kunt u doen door het toevoegen van invulinstructies op het niveau van een ontwikkelgebied of onderdeel. 

Doorloop de leerlingvolglijst en bepaal op welke plekken een invulinstructie nodig/gewenst is. Formuleer vervolgens de instructieteksten.

 

 

Ontwerpformulier
Uitgangspunt voor digitalisering

De resultaten van de bovenstaande stappen kunt u invullen op een ontwerpformulier. Dit is handig wanneer het invoeren door iemand gedaan wordt die niet bij het ontwerp betrokken is geweest, bijvoorbeeld een IT-ondersteuner. Een voorbeeld van een ontwerpformulier vindt u hieronder.

Het digitaliseren van het ontwerp kunt u zelf eenvoudig doen met behulp van deze instructievideo. Wilt u deze taak graag uit handen geven? Schakel dan team dapto in. Naast het digitaliseren van het model kan onze consultant het gemaakte model ook controleren en indien nodig van toetstechnische feedback voorzien.