sdasd

OBS De Brug is een Jenaplan-school. De vier basisprincipes van deze onderwijsvisie zijn leidend voor ons gehele onderwijsprogramma, van de kleutergroep tot en met groep 8.

Bij het ontwerpen van ons schooleigen volgmodel hebben we onze basisprincipes tot ontwikkelgebieden gemaakt. De leerkrachten hoeven nu niet meer voortdurend een vertaalslag te maken, maar kunnen de ontwikkeling in kaart brengen op een wijze die aansluit bij het gegeven onderwijs. Ook voor ouders vergroot dit de herkenbaarheid.

Farah Malik
OBS De Brug

Drie jaar geleden hebben we een traject ingezet om tot een nieuw schoolplan te komen. Hierin hebben wij ook onze visie op het kleuteronderwijs een plek gegeven. Kenmerkend voor deze visie is de omgevingsgerichte benadering, waarbij we onze leerlingen vanaf jonge leeftijd bewust maken van de wereld om hen heen.

Dankzij de nieuwe Pravoo kunnen wij onze schoolvisie nu ook borgen in ons leerlingvolgsysteem. Zo hebben we naast de reguliere domeinen als rekenen, taal en motoriek een ontwikkelgebied Wereldoriƫntatie opgenomen, waarin we aandacht besteden aan onderwerpen als samenleving en natuur.

Leon Vervoort
Directeur De Kameleon