Release september

Op woensdag 2 september 2020 vindt de eerste release van het nieuwe schooljaar plaats. Centraal staat een nieuwe functionaliteit bij Pravoo die op verzoek van vele gebruikers wordt toegevoegd: de voorbeeldenbibliotheek. Daarnaast nemen we weer een tweetal verbeteringen mee uit de categorie ‘laaghangend fruit’,  waarover u hieronder meer kunt lezen. 

De voorbeeldenbibliotheek

Voorbeelden vóór en dóór gebruikers

Pravoo is het is het enige kleutervolgsysteem dat u volledig kunt laten aansluiten op de inhoud van het gegeven onderwijs, de onderwijsvisie van de school en de leerlingpopulatie in de klas. Dit resulteert in een schooleigen volgsysteem, waar onze consultants in hun dagelijks werk veel mooie voorbeelden van tegenkomen. 

Op verzoek van de gebruikers voegen we met de release van september een nieuwe functionaliteit aan Pravoo toe: de voorbeeldenbibliotheek. In deze digitale bieb kunt u inspiratie opdoen voor leerlijnen en doelensets bij een bepaald onderwerp. De voorbeelden in de bibliotheek zijn afkomstig uit modellen van Pravoo-gebruikers. Bent u ook bereid om inhouden te delen? Laat het ons dan weten via dit formulier

Laaghangend fruit in september-release

Heeft u een goed idee of een suggestie voor een kleine aanpassing aan bestaande dapto-functionaliteiten? Laat dit dan weten aan het dapto-team. Bij elke release bekijken we of er wensen zijn die we kunnen meenemen. Ook in de release van september nemen we twee kleinere verbeterpunten mee.

Dedupliceren van personen

Zo nu en dan komt het voor dat scholen ons contacteren omdat er leerlingen of medewerkers dubbel in dapto staan. Deze situatie ontstaat wanneer de betreffende personen zowel geïmporteerd worden via EDEX als handmatig worden aangemaakt in dapto. Herkent u dit probleem? Vanaf de komende release kunt u dit eenvoudig zelf oplossen middels de dedupliceer-functionaliteit. 

Waarschuwing bij niet opslaan

Vrijwel iedereen overkomt het wel een keer: je klikt op een verkeerde knop en raakt (niet opgeslagen) gegevens kwijt. In de dapto-omgeving proberen we te voorkomen dat uw werk verloren gaat. Het klikken op de prullenbak ging reeds gepaard met een bevestigingsvraag. Vanaf de komende release tonen we deze ook als u een pagina verlaat terwijl er niet opgeslagen wijzigingen zijn.