Release mei

Een verbeterde EDEX-koppeling

Veel scholen kiezen ervoor om de groepen, leerlingen en medewerkers rechtstreeks vanuit het leerlingadministatiesysteem in dapto te importeren. Hiervoor wordt de EDEX-koppeling gebruikt. Op 20 mei rollen we een verbeterde versie van deze koppeling uit.

Vanaf het moment dat de nieuwe versie beschikbaar is, kunt u via de wegwijzers en de website de aangepaste instructieteksten downloaden. Deze instructie is vooral relevant voor de omgevingsbeheerders op het moment dat ze de gegevens in dapto willen actualiseren, bijvoorbeeld rondom de schooljaarovergang. 

Voordelen voor de gebruiker

Hoe u als gebruiker profiteert van de verbeterde koppeling

Een verbeterde versie van een koppeling klinkt wellicht niet als iets waar u als gebruiker iets aan heeft. Toch is dat wel degelijk het geval. Zowel voor de omgevingsbeheerder(s) als voor een deel van de eindgebruikers brengt de nieuwe versie voordelen met zich mee. Hieronder lichten we deze toe.

Geen dubbele groepen meer

De gegevens die in dapto te zien zijn, zijn een weergave van het het exportbestand dat gemaakt is het het leerlingadministratiesysteem. Veel van deze systemen, waaronder ParnasSys, geven combinatiegroepen als verschillende groepen door. Ter illustratie: wanneer uw school de leerlingen van leerjaar 1 en 2 lesgeeft in een combinatiegroep “Kabouters”, worden er in het exportbestand twee groepen meegegeven: één groep Kabouters leerjaar 1 en één groep Kabouters leerjaar 2. Voor gebruikers vervelend, omdat ze tussen deze groepen moeten wisselen en de leerlingen niet in één overzicht worden getoond.

Om dit probleem op te lossen, hebben we in dapto een functionaliteit ingebouwd die groepen met een identieke naam samenvoegt bij het importeren. In de toekomst komt dit probleem dus niet meer voor! Ook heeft het ontwikkelteam een oplossing ingebouwd voor de scholen die op dit moment al dubbele groepen in dapto hebben staan. Op de dag van de release voegen we deze groepen samen, zodat alle gebruikers van de nieuwe situatie kunnen profiteren. 

Huidige situatie

Voorbeeld EDEX-bestand (oorzaak)

Situatie na 15 mei

Zelf bepalen welke gegevens u importeert / bijwerkt

De huidige implementatie van de EDEX-koppeling gaat ervan uit dat u bij het maken van het exportbestand in uw leerlingadministratiesysteem alleen díe gegevens selecteert die u wilt importeren of bijwerken in dapto. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Doordat niet elk administratiesysteem voldoende mogelijkheden tot voorselectie biedt en degene die het exportbestand maakt, zich niet altijd bewust is van het belang ervan, komen er op dit moment soms meer gegevens dan gewenst in dapto terecht. Denk bijvoorbeeld aan een volledig leerlingenbestand terwijl de school alleen gebruikmaakt van Pravoo voor de kleutergroepen. Of aan het importeren van alle medewerkers van de school terwijl alleen leerkrachten uit de kleutergroep het systeem daadwerkelijk gebruiken.

Om gebruikers ook aan de importkant van de koppeling zeggenschap te geven over welke gegevens geïmporteerd dan wel bijgewerkt worden, hebben we een nieuwe functionaliteit ingebouwd. Vanaf 20 mei kunnen omgevingsbeheerders zelf aangeven welke gegevens ze wel en niet willen importeren/bijwerken in dapto. Hoe dit werkt, leest u op de instructiepagina die gelijktijdig met de release beschikbaar komt via de website en wegwijzers. 

Laaghangend fruit in mei-release

Zo nu en dan ontvangen wij van gebruikers via het contactformulier of per mail verzoekjes voor kleine aanpassingen aan de bestaande functionaliteiten. Bij elke release nemen we dit lijstje door om te bekijken of er wensen zijn die we mee kunnen nemen. Ook in de release van mei nemen we twee kleinere verbeterpunten mee.

Standaardinstelling peilpuntselectie

Het signaleringsoverzicht heeft betrekking op het peilpunt dat linksboven geselecteerd is. Op verzoek van onze gebruikers hebben we hier een standaardinstelling toegevoegd: als u zelf niets anders instelt, wordt het laatst afgeronde peilpunt geselecteerd.

Weergave omschrijving peilpunt

In de module Pravoo kunt u zelf de namen van de peilpunten beschrijven. Gebruikers wezen ons erop dat deze namen  in het signaleringsoverzicht verkeerd weergegeven worden (zie afbeelding). Deze bug hebben we verholpen.