Productondersteuning Pravoo

Schooljaar 2020-2021

Als onderwijsprofessional weet u als geen ander dat iedereen zijn eigen leerstijl heeft. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen in uw klas, maar ook voor de gebruikers die met onze applicatie werken. Om die reden bieden we bij dapto een divers programma aan ondersteuningsmogelijkheden aan ter aanvulling op het beknopte stappenplan. In welke fase u ook zit; er is altijd wel een vorm van begeleiding die bij u past.

Sluiten het onderstaande aanbod niet aan bij uw vraag?
Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden op maat.

Begeleidingsvormen voor de ontwerpfase

Begeleiding op afstand

2 afzonderlijke delen, 499,- euro

In deze digitale begeleidingssessie gaat u onder begeleiding van onze consultant aan de slag met het ontwerpen van een startklaar volgmodel waarmee u direct aan de slag kunt.  Vanwege het interactieve karakter van dit programma is het aantal deelnemers beperkt tot 2. De dagdelen worden op afzonderlijke dagen gepland, zodat tussentijdse afstemming met de rest van het team mogelijk is.

Dagdeel 1 (ca. 2.5u)

 • Kennismaking met Pravoo
 • Brainstormsessie modelinhoud 1

Dagdeel 2 (ca. 2.5u)

 • Brainstormsessie modelinhouden 2
 • Vaststellen van de normering & invulinstructies
 • Optioneel: toevoegen invulinstructies

Studiedag op locatie

10.00 - 15.00 uur, 749,- euro

Tijdens deze studiedag zal het team onder begeleiding van een van onze dapto-consultants in een aantal stappen met verschillende werkvormen een schooleigen volgmodel ontwerpen. In dit programma is zowel aandacht voor het ontwerp van het Pravoo-model als voor het gebruik van de volglijsten in de klas. Aan het einde van de dag beschikt u over een startklaar volgmodel waarmee u direct aan de slag kunt.

Programma:

 • Kennismaking met Pravoo
 • Brainstormsessie over inhouden
 • Vaststellen van de normering & invulinstructies
 • Basisvaardigheden voor gebruikers

Digitaal ontwerpprogramma

199,- (incl. digitalisering en toetstechnische check)

Gedurende dit digitale programma, dat u samen met u collega’s kunt doorlopen, komt u stapsgewijs tot een schooleigen Pravoo-model. Het resultaat zal door een consultant van het dapto-team gedigitaliseerd worden, waarbij er tevens een toetstechnische check plaatsgvindt. De feedback die hieruit voortkomt wordt telefonisch aan u teruggekoppeld. 

Raadpleeg de expert

Binnen de ontwerpprogramma’s kan indien gewenst een raadpleeg-de-expert-sessie worden opgenomen, waarbij u inhoudelijke vragen en afwegingen aan drs. Luc Koning kunt voorleggen tijdens een videosessie van max. 1 uur (meerprijs: 95,- euro).

Gebruikerstrainingen

Training basisvaardigheden

€ 99,- p.p., op basis van inschrijving (min. 4 deelnemers)

In deze training leert u de basisvaardigheden die nodig zijn om met Pravoo te kunnen werken in de klas. Aan het eind van de training kunt u:

 • de leerlingvolglijst invullen;
 • omgaan met bijzondere situaties bij het invullen van de leerlingvolglijst, zoals een verlengde kleuterperiode, late instroom of langdurige afwezigheid.
 • aan de hand van de ingevulde scores en normeringsvlakken conclusies trekken over de ontwikkeling van de leerling op de verschillende ontwikkelgebieden;
 • gebruikmaken van de verschillende rapportagevormen binnen Pravoo
 • de symbolen op het signaleringsoverzicht interpreteren;
 • vanuit het signaleringsoverzicht een ontwikkelaanpak opstellen voor een individuele leerling of groep;
 • informatiebronnen raadplegen in de Orthotheek.

N.B: het beheer van de dapto-omgeving komt in deze cursus niet (uitgebreid) aan de orde.

Klik hier om u in te schrijven

Volgen & rapporteren (verd.)

1 dagdeel, 399,- euro (excl. reiskosten)

Bij de start met Pravoo heeft u een eigen volgmodel gemaakt. Wanneer u eenmaal met uw model gewerkt hebt en de mogelijkheden van Pravoo beter hebt leren kennen, kan het waardevol zijn om uw model opnieuw tegen het licht te houden. Het eerste deel van deze cursus, begeleid door drs. Luc Koning, kan dan ook als een ontwerpsessie voor gevorderden worden beschouwd. Omdat de deelnemers reeds bekend zijn met de structuur van het model, ligt de focus volledig op de onderwijsinhoudelijke keuzes.  In het tweede deel van de verdiepingscursus maakt u kennis met verschillende (diagnose)middelen uit de Orthotheek die als aanvulling op de volglijst ingezet kunnen worden. Ook gaat Luc Koning met u in gesprek over de rapportage van uw bevindingen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de discussie rondom ‘rijpheid’ voor groep 3. 

Signaleren & remediëren (verd)

1 dagdeel, 399,- euro (excl. reiskosten)

In deze verdiepingscursus leert u hoe u (de gegevens uit) Pravoo kunt benutten om aan de slag te gaan met ontwikkelachterstanden binnen uw groep. De cursus wordt gegeven door drs. Luc Koning, orthopedagoog en beheerder van de Pravoo-orthotheek. Tijdens de cursus komen de volgende thema’s aan bod: 

 • Analyse van het groepsoverzicht
 • Opstellen van een ontwikkelaanpak
 • Klassenmanagement bij het in praktijk brengen van de ontwikkelaanpak
 • Gebruik van de Orthotheek