3. Vaststellen ontwikkelaanpak

Stel indien nodig een ontwikkelaanpak vast, op leerling- en/of groepsniveau.