Het Pravoo-model

Het Pravoo-model
Sjabloon voor de leerlingvolglijst

Het Pravoo-model kan beschouwd worden als het sjabloon voor de leerlingvolglijsten uit de Pravoo-module. In dit model leggen teams de structuur (aantal peilpunten, ontwikkelgebieden en onderverdeling van ontwikkelgebieden) en de inhoud van een volglijst vast. Zodra het model als standaard wordt ingesteld, krijgen de betreffende leerlingen een volglijst die op dit moment gebaseerd is.

Op deze pagina vindt u alle informatie over Pravoo-modellen: van ontwerp tot digitalisering, van instellen als standaardmodel tot verwijderen. 

Veel scholen volgen met hun kindvolgsysteem wat de ontwerpers van het systeem vinden dat er gevolgd moet worden. Dat is geen gewenste situatie. De nieuwe Pravoo maakt het mogelijk om kinderen te volgen vanuit een eigen visie, omdat scholen zelf de inhoud bepalen.

Dhr. Luc Koning
Orthopedagoog bij Pravoo
Instructiemateriaal
Ontwerp Pravoo-model

Veel team zouden graag met een schooleigen volgsysteem werken, maar zien op tegen het maken ervan. Dat is niet nodig! Met behulp van het stappenplan van het dapto-team kunnen u en uw collega’s in vijf concrete stappen tot een eigen ontwerp te komen. Indien gewenst kunt u in de ontwerpfase gebruikmaken van verschillende vormen van begeleiding.

Digitalisering Pravoo-model

Wanneer het ontwerp af is, kunt u het eenvoudig digitaliseren in de Pravoo-module met behulp van deze instructievideo

Indien gewenst kunt u het digitaliseren van uw Pravoo-model uitbesteden aan het team van dapto. Zie voor meer informatie hierover de pagina met productondersteuning.

Aan de slag met uw model

Om op basis van uw nieuwe Pravoo-model leerlingvolglijsten aan te maken, dient u het model als standaardmodel in te stellen. Hoe dit moet, leest u op deze instructiepagina. Ook leest u op deze pagina wat er bij het wijzigen van het standaardmodel met de volglijsten gebeurt.

Een eigen volsysteem; kunnen we dat wel?

Regelmatig worden we gebeld door leraren die enthousiast worden van een gedachte aan een volgsysteem dat precies aansluit bij hun wensen en behoeften, maar twijfelen of ze het aandurven. Lukt het ons wel om zelf zo’n model te maken? En vooral: hoeveel tijd gaat dat wel niet kosten? Hele begrijpelijk vragen, zeker in een tijd waarin er al zoveel van onderwijsgevend Nederland gevraagd wordt. Omdat we niet willen dat praktische bezwaren onderwijskundige innovatie in de weg staan, helpt het team van dapto u zo goed mogelijk op weg. Als u zorgt voor de visie, helpen wij u om van daaruit tot uw eigen volgsysteem te komen!

Online stappenplan en
instructiemateriaal

Op deze website vindt u een stappenplan waarmee u eenvoudig zelf aan de slag kunt met uw team. De ervaring leert dat de meeste teams hiermee in 2 tot 3 uur tot een nieuw ontwerp kunnen komen. 

Begeleiding van
het dapto-team

Wilt u graag begeleiding bij de ontwerpfase of het digitaliseren ervan uitbesteden? Dat kan! Team dapto biedt verschillen vormen van ondersteuning aan. Klik hier voor een overzicht of neem contact met ons op.

Expertbegeleiding
door Luc Koning

Wilt u de overstap naar de nieuwe Pravoo aangrijpen om onderwijskundige keuzes en doelstellingen opnieuw tegen het licht te houden? Doe dan een beroep op de orthopedagogische expertise van Luc Koning ( www.pravoo.com).

Laat u inspireren
door anderen

Op onze inspiratiepagina vindt u allerlei voorbeelden van doelensets en leerlijnen die u in uw model kunt gebruiken. U kunt deze voorbeelden, al dan niet in aangepaste vorm, voor uw eigen model gebruiken.