Koppelingen

De EDEX-koppeling
De verbinding tussen dapto en uw LAS

Middels de EDEX-koppeling kunt u eenvoudig medewerkers, leerlingen en groepen uit uw leerlingadministratiesysteem importeren en bijwerken in dapto. Hoe dit werkt, leest u hieronder.

Aanmaken van EDEXML-koppeling

Wanneer u klant wordt bij dapto, richten wij voor u een omgeving in. Het aanmaken van de EDEX-koppeling is daar een onderdeel van. Indien gewenst kunt u dit ook zelf volgens de onderstaande stappen:

 1. Ga naar omgevingsbeheer (tandwielen rechtsboven, alleen te zien voor gebruikers met beheerdersrechten).
 2. Klik op het menu-item Koppelingen.
 3. Klik op het plus-icoon in het themablok “Koppelingen”. Omdat er op dit moment maar één koppeling ondersteund wordt, hoeft u het type koppeling op dit moment nog niet te selecteren.
 4. Voeg uw EDEXML-bestand toe en klik op het diskette-icoon om op te slaan. 

De bovenstaande stappen zijn te zien op de afbeeldingen, die groter worden als u erop klikt.

Importeren van gegevens in dapto

Wanneer u doorklikt op de zojuist aangemaakte koppeling, komt u in een scherm dat de gegevens uit het bronbestand toont. Wanneer u op de actieknop in het themablok Bijwerken klikt, worden al deze gegevens geïmporteerd in dapto. U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van de gegevens te importeren. Volg daartoe de onderstaande stappen voordat u op Bijwerken klikt:

 1. Zet het themablok middels het potlood-icoon in de bewerkmodus.
 2. Vink de checkboxen uit van de gegevens die u niet wilt importeren.
 3. Sla de gemaakte keuzes op middels het diskette-icoon.
Bijwerken van gegevens in dapto

Wijzigingen in uw leerlingsadministratiesysteem kunnen eenvoudig overgenomen worden in dapto volgens het onderstaande stappenplan:

 1. Genereer een nieuw exportbestand vanuit uw LAS.
 2. Ga naar het menu-items Koppelingen en klik door op de eerder aangemaakte EDEXML-koppeling.
 3. Zet het themablok in de bewerkmodus middels het potloodicoon.
 4. Klik op de actieknop Actualiseren bronbestand en voeg het nieuwe exportbestand toe. Bij gegevens die reeds in dapto aanwezig zijn verschijnt het bijwerk-icoon. Gegevens die nieuw worden toegevoegd, herkent u aan het plus-icoon.
 5. Geef desgewenst via checkboxen aan welke gegevens u wel en niet wilt bijwerken dan wel toevoegen en sla de gemaakte keuzes op middels het diskette-icoon.
 6. Werk dapto bij met behulp van de actieknop in het themablok Bijwerken.