Leerlingen & groepen

Hoofdpagina

Na het selecteren van de leerling verschijnt het onderstaande scherm. Het hoofdblok bevat een lijst van leerlingen, het gerelateerde blok de primaire groepen. Veelal gaat het hier om gegevens die middels een EDEX-koppeling gesynchroniseerd zijn uit het administratiesysteem. Het is echter ook mogelijk om handmatig leerlingen en/of groepen toe te voegen. 

Bekijken & bewerken van leerlinginformatie

Als u doorklikt op één van de leerlingen in de lijst, komt u terecht op de pagina met leerlinginformatie. Op de eerste afbeelding ziet u daarvan een voorbeeld. Middels het prullenbak-icoon kunt u de leerling uit dapto verwijderen. Klikt u op het potlood-icoon, dan komt u in de bewerkmodus waar u de gegevens van de betreffende leerling kunt aanpassen. Klik op het diskette-icoon om doorgevoerde wijzigingen op te slaan.

Primaire groepen

Als u doorklikt op één van de groepen in de lijst, komt u terecht op de pagina met groepsinformatie. De afbeelding toont daarvan een voorbeeld. Middels het prullenbak-icoon kunt u de groep uit dapto verwijderen. Klikt u op het potlood-icoon, dan komt u in de bewerkmodus waar u de gegevens en/of samenstelling van de betreffende groep kunt aanpassen.

Bij de algemene gegevens kunt u de groep een naam geven en het leerjaar selecteren. Daarna volgt er een overzicht van medewerkers en leerlingen. Door op het omcirkelde min-icoon achter een naam te klikken, verwijdert u de betreffende persoon uit de groep. Wilt u een persoon aan de groep toevoegen? Klikt dan op het plus-icoon rechtsboven de oranje lijn. Er verschijnt nu een dialoogvenster waar u de medewerker(s) respectievelijk leerling(en) kunt opzoeken en selecteren. Wanneer u op toevoegen klikt, sluit het dialoogvenster en worden de geslecteerde personen zichtbaar in het groepsoverzicht. Let op: de nieuwe samenstelling wordt pas opgeslagen op het moment dat u de bewerkmodus verlaat middels het diskette-icoon.

Combinatieklassen

Wanneer u meerdere leerjaren selecteert bij de algemene gegevens, wordt het gedeelte van de leerlingen gesplitst in twee secties. Hierdoor kunt u een nieuwe leerling in één keer bij de juiste groep toevoegen.