dapto ontwikkelt

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Dit brengt nieuwe wensen en behoeften met zich mee, waarmee we bij dapto graag aan de slag gaan. Betreft het organisatiespecifieke wensen? Dan is een maatwerkmodule wellicht iets voor u!

Een voorbeeld: de module A&A

Op dit moment ontwikkelen wij, op verzoek van één van onze klanten uit het speciaal onderwijs, de module Aanmelden & arrangeren (A&A). Deze module omvat het gehele proces van aanmelding voor het speciaal onderwijs tot en met de toekenning van een arrangement in geval van toelaatbaarheid. 

Enkele voordelen op een rij:

  • De module A&A biedt administratief medewerkers van Aanmeldpunten en CvO-leden een digitale werkomgeving op maat.
  • Dankzij de module A&A worden gegevens die tijdens de dossiervorming verzameld worden in geval van toelaatbaarheid direct op de juiste plek in het dossier opgenomen. Geen onnodige administratieve handelingen meer!
  • De module A&A maakt het eenvoudiger om de processen rondom aanmelden en arrangeren te monitoren, omdat alle processtappen worden bijgehouden in het logboek en de wettelijke termijnen in de module zijn geïntegreerd.

Een nieuwe aanmelding

Wanneer een school of wettelijk vertegenwoordiger een kind aanmeldt, kan de administratief medewerker van het aanmeldpunt deze aanmelding via het menu-onderdeel Aanmelden registreren. De onderstaande afbeelding toont het scherm dat verschijnt wanneer een gebruiker dit onderdeel selecteert. Het scherm toont een lijst van lopende aanmeldingen, gerangschikt naar de fase waarin de aanmelding zich bevindt.

Middels het plusteken rechtsboven kan een nieuwe aanmelding worden toegevoegd. Dit gaat eenvoudig via vier voorgestructureerde stappen, zoals u kunt zien op de afbeelding hiernaast. Welke gegevens er bij een nieuwe aanmelding geregistreerd (kunnen) worden, bepaalt u zelf bij de inrichting.

Dossiervorming

Op het moment dat er een toestemmingsverklaring aan het dossier wordt toegevoegd, start de fase van dossiervorming. De aanmelding is vanaf dat moment te vinden onder het tweede tabblad. Wanneer u zo’n aanmelding opent, verschijnt het scherm hieronder. Op deze plek kan alle informatie worden verzameld die voor de besluitvorming relevant is. Deze informatie wordt opgenomen in het onderzoeksrapport, dat ingediend kan worden bij de Commissie van Onderzoek. Andere mogelijke acties zijn het opschorten of beëindigen van de aanmelding. 

Tip

Gegevens die in de fase van dossiervorming worden ingevoerd, kunnen in geval van toelating zonder extra handelingen worden overgenomen in het leerlingdossier.

Besluitvorming

Onder het menu-item Besluitvorming vinden leden van de CvO alle aanmeldingen waarover zij een besluit moeten nemen. In het blok Aanmelding is een link opgenomen naar het onderzoeksrapport, zodat zij eenvoudig kennis kunnen nemen van de inhoud ervan. Wanneer er aanvullende informatie gewenst is om tot een besluit te komen, kan de CvO de aanmelding middels de knop Meer informatie nodig terugbrengen in de fase van dossiervorming.

Met de knoppen Arrangeren en Afwijzen kan de CvO, na het opstellen van het Gemeenschappelijk rapport, het genomen besluit bekrachtigen. De flexstructuur van het Gemeenschappelijk rapport maakt het mogelijk om de inhoud van het Onderzoeksrapport er eenvoudig in over te nemen, zodat de CvO alleen het daadwerkelijke besluit hoeft te beschrijven. Bij een keuze voor Arrangeren verschijnt er een scherm waar het arrangement wordt aangemaakt.

Aangemaakte arrangementen zijn gedurende een nader te bepalen periode terug te vinden onder het menu-onderdeel Arrangementen