Dapto denkt mee

Bij dapto beschouwen wij onze klanten als partners. Graag denken we met u mee over de wijze waarop u de functionaliteiten van het systeem zo efficiënt mogelijk kunt inzetten. Omdat uw organisatie hierbij het uitgangspunt vormt, plannen we periodiek een bezoek op locatie. De invulling daarvan bepalen we samen. Een brainstormsessie, adviesgesprek of functionaliteitenanalyse; er zijn mogelijkheden genoeg.

Praktijkvoorbeelden

De input van onze gebruikers speelt een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het product. Het team van dapto blijft voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onderwijsprofessionals nog beter van dienst te zijn. Samen met u zoeken gaan wij op zoek naar de manier waarop dapto kan ondersteunen bij problemen en uitdagingen waar u in dagelijkse werkpraktijk mee te maken heeft. Hieronder enkele voorbeelden.

Need to know (AVG)

Binnen dapto wordt er onderscheid gemaakt tussen eigen leerlingen en andere leerlingen. Eigen leerlingen zijn leerlingen waarmee de betreffende medewerker een begeleidingsrelatie heeft. Bij deze leerling heeft de medewerker toegang tot (bepaalde onderdelen) van het dossier.

Het onderscheid tussen eigen en andere leerlingen is in de onderwijskundige werkelijkheid natuurlijk minder strikt dan op papier. Op het schoolplein, tijdens de middagpauze of op schoolreisje: niet zelden werken onderwijsprofessionals met leerlingen waarmee zij geen directe begeleidingsrelatie hebben.

Om scholen te helpen de onderwijskundige werkelijkheid te vereniging met de juridische verplichting van dataminimalisatie, is binnen dapto het menu-item ‘Andere leerlingen’ gecreëerd. Hier kunnen gebruikers een beperkte set aan informatie van andere leerlingen zien, die ze nodig hebben om op een verantwoorde manier hun werk te doen. Ook kan op deze plek eenvoudig een melding worden aangemaakt t.b.v. de medewerkers die wel een begeleidingsrelatie met deze leerling hebben. 

AVG in de praktijk

In het kader van de AVG zitten wij met het volgende probleem. Het gebeurt echter nogal eens dat er in de pauze of op andere momenten iets gebeurt, waarbij je informatie nodig hebt over een leerling of melding wil maken in Eduscope. Maar als het een leerling uit een andere groep betreft, heb je een probleem. Tegelijkertijd is het in het kader van de AVG ingewikkeld om alle leerkrachten aan alle groepen te koppelen. Is dat oplosbaar in dapto?

Monique Klaassen
Directeur BS 't Kwekkeveld & BS Vossenberg

Standaardinhouden groepsplan

De meeste doelen die in een groepsplan geformuleerd staan, zijn de standaarddoelen uit de methode. Maar ook de organisatie en methodieken zijn best standaard. We denken hier vooraf voor de hele school goed over na. En dan is het bijna altijd gelijk. Nu moeten de leerkrachten deze ‘standaard’ zaken steeds zelf in het groepsplan zetten.
Het zou helpen als er standaard inhouden in een groepsplan kunnen staan. Maar ook een tekstvak blijft belangrijk. Want elke groep heeft natuurlijk ook nog zijn eigen specifieke doelen.

Esther van der Vight
Teamleider Talentencampus Venlo

Dapto's onderwijsplan

Groepsplannen hebben in het onderwijs een slechte naam. Veelal wordt het invullen ervan gezien als een administratieve taak die veel tijd kost en weinig bijdraagt aan de kwaliteit van het primaire onderwijsproces. Op basis van de input uit het onderwijsveld heeft team dapto een functionaliteit ontwikkeld die hier iets aan moet veranderen: het onderwijsplan. Het onderwijsplan bestaat uit vier onderdelen die samen één geheel vormen: het groepsoverzicht (beginsituatie), de planinhoud, het logboek en de eindevaluatie.

In de ontwerpfase van deze functionaliteit bereikte ons het onderstaande verzoek van één van onze gebruikers. Team dapto heeft dit verzoek in het ontwerp betrokken. Bij het samenstellen van het template voor het onderwijsplan maakten we het mogelijk om vaste teksten in te voegen. Daarnaast kan de gebruiker die op basis van het template een onderwijsplan aanmaakt, gebruikmaken van standaardinhouden. Deze worden in de beheermodule eenmalige ingevoerd en kunnen vervolgens door eindgebruikers worden geselecteerd. Tot slot blijft ook de mogelijkheid voor toevoeging van eigen tekst bestaan.