Digitale leeromgeving

Om te werken met dapto hoeft u niet op cursus. Met behulp van de informatie in deze digitale leeromgeving leert u vanuit uw eigen leervragen en op uw eigen moment. De omgeving bestaat uit drie onderdelen, waarvan de inhoud hieronder nader wordt toegelicht.

Wegwijs in dapto

Dit eerste onderdeel van de leeromgeving kan beschouwd worden als een algemene kennismaking met dapto. U leert ‘de taal van dapto’ begrijpen (begrippen, iconen, etc.) en wordt wegwijs gemaakt in de omgeving(en) waarin u straks werkzaam bent. Het verdient de aanbeveling om bij dit onderdeel te beginnen, zodat u de informatie over de inhoudelijke onderdelen gemakkelijker kunt begrijpen en in context kunt plaatsen.

Inhoudelijke oriëntatie

Het tweede deel van deze leeromgeving voorziet in een inhoudelijke kennismaking. Alle thema’s en onderliggende functionaliteiten krijgen hier een eigen pagina, die gebruikt kan worden als eerste oriëntatie op de inhoud en mogelijkheden. Afhankelijk van uw leerstijl klikt u direct door naar de gerelateerde wiki-items (zie onderdeel 3) of bekijkt u deze wanneer ze in uw werksituatie aan de orde zijn. 

Wiki als vraagbaak

Wanneer u bij het werken met dapto concrete vragen heeft, kunt u vanaf 1 juli gebruikmaken van onze ‘wiki’. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen en korte stappenplannen voor concrete taken (bijv. het aanmaken van een groep, het registreren van een afwezigheidsmelding of het aanmaken van een gespreksverslag). De zoekfunctie helpt u snel de juiste informatie te vinden.