Basisschool de Kameleon

We kunnen ons voorstellen dat het moeilijk is om op basis van instructieteksten voor gebruikers een goed beeld te vormen van wat dapto voor u en uw school kan betekenen. Om die reden hebben we demoschool De Kameleon in het leven geroepen. Uw fictieve collega’s van deze school beschrijven en tonen hoe zij dapto in hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken.

Kennismaking met het team

Hieronder ziet u verschillende medewerkers van basisschool de Kameleon en de rol die ze vervullen.

Benieuwd naar hun favoriete functionaliteit binnen dapto? Klik dan door op de link.

Leon Vervoort

Directeur & FGB

“De AVG-tools in dapto helpen mij bij het vinden van de juiste balans tussen onze juridische verplichtingen en de onderwijskundige werkelijkheid.”
Lees verder…

Annie Alberts

Administratief medewerker

“Sinds we met dapto werken ben ik een stuk minder tijd kwijt aan de admininistratie rondom vergaderingen en leerlingbesprekingen.”
Lees verder…

Jolanda Cremers

Intern begeleider

“Dankzij dapto konden we met het team concrete stappen zetten ter verbetering van de kwaliteit van onze digitale leerlingdossiers.”
Lees verder…

Gerard Maas

Leerkracht groep 7

“De gepersonaliseerde leerroute van dapto geeft mij meer mogelijkheden om recht te doen aan niveauverschillen tussen leerlingen in mijn klas.”
Lees verder…

Bart Hendriks

Leerkracht in opleiding

(Heeft op dit moment na lestijd zijn handen vol aan alle lesformulieren, reflectieverslagen en andere documentatie voor zijn opleiding, maar schrijft later graag een stukje voor u)

Vera Rademakers

Leerkracht groep 1/2

(Werkt sinds de komst van haar kindje parttime in het onderwijs. Om te waarborgen dat het ook bij deze uren blijft, neemt ze op haar vrije dagen geen laptop mee naar huis. Haar stukje volgt wanneer ze op school een vrij momentje heeft).

Wesley Meyer

Leerkracht groep 8 & functioneel beheerder

(Wil zich als functioneel beheerder momenteel volledig focussen op een succesvolle implementatie van dapto binnen de school, maar vertelt u later graag waar voor hem de winst van deze overstap zit)