Inrichten van een Pravoo-model

Pravoo in beheer

Het beheer van de Pravoo-module wordt verricht vanuit de UI beheer, menu-onderdeel ‘Inrichten’. U vindt  binnen dit menu-onderdeel terug in het themablok ‘Onderwijs’. Als u op dit submenu-onderdeel klikt, komt u op de pagina waar u de verschillende onderdelen van de module kunt beheren: Pravoo-modellen, handleidingen en begeleidingshulpen.

In deze e-learning richten we ons op het aanmaken van een nieuw (of wijzigen van een bestaand) Pravoo-model. Beheer van handleidingen en begeleidingshulpen komt later aan de orde.

Stap 1 & 2

Wanneer u middels het plusteken kiest voor het toevoegen van een Pravoo-model, verschijnt de pagina zoals te zien op de afbeelding hiernaast. Bij het maken van een nieuw model doorloopt u vier stappen. De afbeelding hiernaast brengt de eerste twee stappen in beeld:

1. Algemene info
Bij de eerste stap geeft u het Pravoo-model een naam.

2. Peilpunten
Bij de tweede stap kiest u het aantal peilpunten (vijf of zeven) dat u in het model wilt gebruiken. Deze keuze maakt u door op het plusje te klikken en het gewenste aantal te selecteren. U kunt de peilpunten zelf een naam geven. Kiest u voor 5? Dan kunt u er middels het plusje later nog twee extra aan toevoegen. Wanneer u kiest voor 7 peilpunten en u verandert dit later naar 5, vallen de laatste twee peilpunten weg.

Stap 3: De leerlingvolglijst

De leerlingvolglijst vormt de kern van uw Pravoo-model. De lijst is opgebouwd uit drie niveaus: clusters, categorieën en items. Onder een cluster kunnen een of meerdere categorieën worden ondergebracht die hetzelfde thema betreffen. Een categorie bevat de items waarop daadwerkelijk ‘gescoord’ gaat worden. Binnen Pravoo onderscheiden we twee soorten categorieën: leerlijnen en kindkenmerken. Zie voor het verschil tussen deze twee de algemene e-learning De nieuwe Pravoo. Het is aan te raden om de structuur van het model eerst vast te stellen voordat u de leerlingvolglijst aanmaakt in dapto. De e-learning Alvast aan de slag! kan u daarbij ondersteunen.

Werkwijze per cluster:

1. Gebruik het plusje om een cluster toe te voegen.
2. Geef het cluster een naam.
3. Klap het cluster open, zodat de onderliggende categorie verschijnt.
4. Geef de categorie een naam.
5. Kies de gewenste soort categorie: leerlijn of kindkenmerken
6. Beschrijf het eerste item.
7. Voeg het volgende item toe.
Herhaal stap 6 en 7 tot de items compleet zijn.
8. Voeg, indien gewenst, een tweede categorie toe onder het cluster. Herhaal stap 2 t/m 7.

Met het min-teken in het rondje kunt u toegevoegde clusters, categorieën en items verwijderen.

Stap 4: Signaleringsvlakken

Aan een leerlingvolgsysteem wordt de eis gesteld dat er normen zijn aangegeven. In Pravoo heeft deze normering de vorm van signaleringsvlakken. Meer informatie over deze systematiek leest u in de algemene e-learning De nieuwe Pravoo. Bij deze laatste stap geeft u per categorie aan waar de signaleringsvlakken liggen door het aanvinken van de betreffende hokjes. Deze kleuren dan grijs. Het grijze gedeelte is het signaleringsvlak.