De leerlingvolglijst

De leerlingvolglijst vormt de kern van de Pravoo-module. Hiermee kunt u de ontwikkeling van uw leerlingen periodiek in kaart brengen, volgens het model dat u zelf heeft ingericht. 

Pravoo in Onderwijs

In de omgeving Onderwijs kent Pravoo, zowel in de Leerlingcontext als in de Groepscontext, een eigen onderdeel in het navigatie-menu. Binnen de groepscontext verwijst dit menu-item naar het groepsoverzicht, dat in een latere e-learning aan de orde komt.

Op deze plek beperken we ons tot het invullen van een leerlingvolglijst op leerlingniveau. U komt bij dit onderdeel door in het navigatiemenu de leerlingcontext te selecteren, vervolgens de gewenste leerling te kiezen en op het menu-onderdeel Pravoo te klikken. In het scherm verschijnt nu de leerlingvolglijst van de betreffende leerlingen in leesmodus. Met behulp van de combobox ‘Verbergen’ kunt u clusters of categorieën (tijdelijk) verbergen. 

Invullen van het actieve peilpunt

Wanneer u op het potlood-icoon rechtsboven in het themablok klikt, komt u terecht in de bewerkmodus van de leerlingvolglijst. U kunt dan het actieve peilpunt invullen en desgewenst opmerkingen toevoegen door te klikken op het tekstballonnetje naast het item. Bij een witte tekstballon is er nog geen opmerking aanwezig, terwijl een zwart ingevulde tekstballon erop wijst dat er reeds een of meerdere opmerkingen zijn ingevoerd.

Wanneer de leerlingvolglijst zowel leerlijnen als kindkenmerken bevat, merkt u dit bij het invullen. Bij een leerlijn kunt u immers per peilpunt maar één item aanvinken, terwijl u de categorieën met kindkenmerken per item beoordeeld. Hieronder ziet u twee voorbeelden: links de kindkenmerken, rechts de leerlijn.

Opslaan, afronden en overslaan

Onderaan de leerlingvolglijst ziet u drie knoppen staan: Opslaan, Overslaan en Afronden.

U hoeft de leerlingvolglijst niet in één keer in te vullen. Tussendoor kan deze gewoon opgeslagen worden, om er op een later moment naar terug te keren. Opslaan kunt u doen middels het bekende diskette-icoon rechtsboven in het themablok of met de knop Opslaan rechtsonder (na laatste item van de lijst). Als u de kindvolglijst opgeslagen heeft en u keert daarna middels het potlood-icoon terug naar de bewerkmodus, ziet u dat hetzelfde peilpunt actief gebleven is. U kunt uw werkzaamheden nu hervatten.

Als u klaar bent met een peilpunt, kunt u rechtsonder voor Afronden kiezen. Het betreffende peilpunt wordt nu afgesloten. Dit ziet u aan het feit dat de datum van afsluiten bij het peilpunt verschijnt. De volgende keer dat u de leerlingvolglijst middels het potlood-icoon in de bewerkmodus opent, is het volgende peilpunt actief.

Wanneer een kind later instroomt of het om welke reden dan ook niet mogelijk is om een bepaald peilpunt te scoren, kunt u kiezen voor Overslaan. Dit kunt u doen zonder dat er iets is ingevuld, maar ook als u reeds een begin heeft gemaakt. Bij het kiezen voor overslaan verschijnt de datum waarop u dit doet bij het betreffende peilpunt. De volgende keer dat u de kindvolglijst middels het potlood-icoon in de bewerkmodus opent, is het volgende peilpunt actief.

Of een peilpunt actief, overgeslagen of afgesloten is, heeft invloed op de wijze waarop eventuele signaleringen in het groepsoverzicht worden getoond. Meer hierover leest u in de e-learning Het groepsoverzicht. 

Omgaan met doubleren

Wanneer een leerling blijft zitten, kunt u de betreffende peilpunten kopiëren. Hierdoor kan de ontwikkeling doorlopend gevolgd worden. Hieronder ziet u hoe het kopiëren van peilpunten werkt.