De nieuwe Pravoo

Kenmerkend voor dapto is de hoge mate van adaptiviteit: niet het systeem is leidend, maar de mensen die ermee werken. Dit sluit volledig aan bij het pleidooi van orthopedagoog Luc Koning voor een schoolspecifiek kindvolgsysteem. De afgelopen maanden heeft het team van dapto samen met Luc Koning gewerkt aan de realisatie hiervan in de vorm van de nieuwe Pravoo-module, waarvan de eerste versie inmiddels beschikbaar is.

Inhoud van de module

De module Pravoo is een leerlingvolgsysteem voor leerlingen van groep 1 en 2 van de basisschool. Uniek voor de module is het feit dat scholen zelf kunnen bepalen welke ontwikkelingsaspecten er in het systeem worden opgenomen en op welke wijze. De belangrijkste onderdelen van de module Pravoo zijn de leerlingvolglijst, het groepsoverzicht, de ontwikkelaanpak en de Orthotheek.

De leerlingvolglijst

De leerlingvolglijst vormt de kern van de Pravoo-module. Hiermee kunt u de ontwikkeling van uw leerlingen periodiek in kaart brengen, volgens het model dat u zelf heeft ingericht. Per peilpunt kunt u het ontwikkelingsniveau aanduiden en desgewenst opmerkingen noteren.

Het groepsoverzicht

Het groepsoverzicht geeft u snel en eenvoudig een totaalbeeld van uw groep. Wanneer er bij een leerling sprake is van een achterstand in de ontwikkeling, verschijnt er een signalering in het groepsoverzicht. Op basis van het totaal van signaleringen kunt u een ontwikkelaanpak vaststellen.

Ontwikkelaanpak

Op basis van uw analyse van het groepsoverzicht kunt u een ontwikkelaanpak opstellen voor individuele leerlingen en/of de groep. Het format hiervoor is al klaargezet. Bovendien kunt u vanuit dit format tal van informatiebronnen uit de Orthotheek raadplegen, die u helpen bij het vaststellen van de inhoud.

De Orthotheek

De Orthotheek kan beschouwd worden als de bibliotheek van de Pravoo-module. U vindt hier tal van informatiebronnen die u kunt gebruiken om aanvullende informatie te verkrijgen t.b.v. uw diagnoseverslag en/of aan de slag te gaan met aandachtspunten in de ontwikkeling van uw leerlingen.

Uw eigen Pravoo-model

Uniek voor de module Pravoo is het feit dat scholen zelf bepalen welke ontwikkelingsaspecten er in het systeem worden opgenomen en op welke wijze. Om u op weg te helpen, zijn er in de module twee voorbeeldmodellen van Luc Koning opgenomen. Deze kunt u aanpassen of als inspiratie gebruiken voor een volledig eigen model. Bij het samenstellen van dit eigen model kan de onderstaande informatie behulpzaam zijn. 

Ontwerp uw eigen model

Scholen die aan de slag willen met het samenstellen van hun eigen Pravoo-model, kunnen hiervoor gebruikmaken van het stappenplan voor de ontwerpfase.

Uw model in Pravoo

Wanneer u de structuur en inhoud van uw eigen model uitgewerkt heeft, kunt u deze aan de hand van onze instructievideo eenvoudig invoeren in de Pravoo-module.

Veel scholen volgen met hun kindvolgsysteem wat de ontwerpers van het systeem vinden dat er gevolgd moet worden. Dat is geen gewenste situatie. De nieuwe Pravoo maakt het mogelijk om kinderen te volgen vanuit een eigen visie, omdat scholen zelf de inhoud bepalen.

Luc Koning
Orthopedagoog bij Pravoo

Digitale leeromgeving

De module Pravoo is, net als de andere onderdelen van dapto, ontwikkeld vanuit de gedachte dat het werken ermee zo intuïtief mogelijk moet zijn. U hoeft dus niet op cursus om met de module aan de slag te gaan. Alle informatie die u nodig heeft, is te vinden in onze digitale leeromgeving. Afhankelijk van uw eigen leerstijl kunt hierin zoeken op een specifiek onderwerp of via de onderstaande stappen het gehele proces doorlopen.

Veelgestelde vragen

Wanneer kunnen we starten met de nieuwe Pravoo?

Starten met de nieuwe Pravoo kan vanaf 1 juli 2019.

Wij werken momenteel met de oude Pravoo. Hoe werkt de overstap?

Scholen die op dit moment de oude Pravoo-module gebruiken, kunnen deze nog één schooljaar blijven gebruiken ter uitfasering (huidige groep 1 afmaken). Parallel hieraan kunnen zij met de nieuwe groep(en) starten in dapto. Uiteraard is het ook mogelijk om direct volledig op de nieuwe module over te stappen.

Om met de nieuwe module te starten dient u het overstapformulier hiernaast in te vullen. De migratiedatum die u hierop aangeeft, is de datum waarop wij de leerlingen, groepen en medewerkers van de oude naar de nieuwe module kopiëren. Bij vragen of onduidelijkheden over de procedure kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze afdeling customer development via +31 (0)46 4571830 of info@dapto.nl.

Wij werken momenteel met de oude Pravoo (als onderdeel van EDUscope 3). Hoe werkt de overstap?

Bij scholen die Pravoo gebruiken als onderdeel van EDUscope3 (LAS/LVS), maakt de overstap naar de nieuwe module onderdeel uit van algehele migratie naar dapto. Hierover zijn/worden afspraken gemaakt met de projectleiders van uw school(organisatie).

Wij werken nog niet met Pravoo, maar hebben wel interesse in de nieuwe module. Is er een demo beschikbaar?

Fijn dat u geïnteresseerd bent in de nieuwe Pravoo-module. Om een beeld te krijgen van de inhoud van deze module is het aanvragen van een demo niet nodig; alle informatie is vrij toegankelijk in onze digitale leeromgeving!

Scholen die voornemens zijn met de nieuwe module te gaan werken, bieden wij een jaarabonnement aan met een proefperiode van 2 maanden. Wanneer u binnen deze tijd besluit te stoppen, krijgt u de helft van uw abonnementsprijs terug.

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u een proeflicentie aanschaffen? Neem dan contact op met onze afdeling customer development via +31 (0)46 4571830 of info@dapto.nl.

Waar kan ik terecht met vragen over de module Pravoo?

Bij vragen over de aankoop van of de overstap naar de nieuwe module, kunt u contact opnemen met onze afdeling customer development via +31 (0)46 4571830 of info@dapto.nl. Vragen of problemen met betrekking tot het gebruik van de applicatie kunt u stellen aan de medewerkers van de servicedesk (046-4571830). Voor inhoudelijk advies, bijvoorbeeld over het ontwerpen van een eigen Pravoo-model op basis van uw schoolvisie, verwijzen wij u graag naar dhr. Luc Koning (info@pravoo.nl).

Overstapformulier Pravoo