De nieuwe Pravoo

Ontdek Pravoo

Het nieuwe leerlingvolgsysteem voor kleuters

Veel scholen ervaren beperkingen bij het gebruik van kant-en-klare volgsystemen. Er worden onderdelen gemist en de inhoud sluit veelal niet aan bij de onderwijskundige visie, het lesprogramma en/of de leerlingpopulatie van de school. Pravoo biedt in deze gevallen uitkomst.

Pravoo is een leerlingvolginstrument voor groep 1 en 2 van de basisschool. Het bevat verschillende tools om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en bij eventuele ontwikkelachterstanden een actie in te zetten. De ontwikkeling van Pravoo is een samenwerking tussen orthopedagoog Luc Koning en team dapto, het onderwijsteam van Unilogic. Scholen die de toolbox Pravoo gebruiken, doen dit binnen de dapto-omgeving. 

Veel scholen volgen met hun kindvolgsysteem wat de ontwerpers van het systeem vinden dat er gevolgd moet worden. Dat is geen gewenste situatie. De nieuwe Pravoo maakt het mogelijk om kinderen te volgen vanuit een eigen visie, omdat scholen zelf de inhoud bepalen.

Dhr. Luc Koning
Orthopedagoog bij Pravoo

De inhoud van Pravoo

Maak kennis met de belangrijkste tools

Observeren

Pravoo is in de eerste plaats een observatieinstrument. Met behulp van de eenvoudig in te vullen volglijst, waarvan u de structuur en inhoud zelf kunt bepalen, brengt u de ontwikkeling van uw leerlingen periodiek in kaart.

Signaleren

Wanneer uit de volglijsten ontwikkelachterstanden naar voren komen, wordt er automatisch een signalering gegenereerd. Deze worden getoond in een groepsoverzicht, zodat u snel en eenvoudig een totaalbeeld verkrijgt.

Remediëren

Binnen Pravoo kunt u gemakkelijk een ontwikkelaanpak opstellen. Het format hiervoor staat al klaar. Bij het opstellen en uitvoeren van deze ontwikkelaanpak kunt u gebruikmaken van de hulpmiddelen uit de Orthotheek.

Rapporteren

Pravoo maakt het mogelijk om de informatie uit de volglijst te delen met ouders/verzorgers. Er zijn drie verschillende rapportagevarianten beschikbaar, zodat u afhankelijk van doel en situatie een passende keuze kunt maken.

Uw eigen volgmodel
Het onderwijs is leidend, niet het syteem

Pravoo is het enige leerlingvolgsysteem dat volledig aangepast kan worden aan de inhoud van het gegeven onderwijs, de onderwijsvisie van de school en de leerlingpopulatie in de klas.

Dit werkt als volgt:

 1. Het team gaat met elkaar in gesprek over de gewenste inhoud van het observatieinstrument (zie voorbeeld afbeelding 1).
 2. De uitkomsten worden omgezet in een zogenaamd Pravoo-model.
 3. Op basis van het Pravoo-model van de school worden de volglijsten bij de leerlingen gegenereerd (zie voorbeeld afbeelding 2).
Starten met Pravoo

Wilt u graag starten met de Pravoo-module? Dat kan! Hieronder ziet u hoe het aanmeldproces verloopt. Heeft u de inloggegevens van uw dapto-omgeving ontvangen? Klik dan op de raket hiernaast om naar de startinstructie te gaan. U kunt de instructiepagina ook bereiken via de homepage of het navigatiemenu rechtsboven.

Van aanmelding tot start
 • 1. Aanmelding

  Vul het aanmeldformulier in via deze link.

 • 2. Contact

  Team dapto neemt contact met u op.

 • 3. Offerte

  U ontvangt uw offerte.

 • 4. Inrichting

  We richten uw omgeving in.

   

 • 5. Aan de slag!

  U ontvangt uw inloggegevens.

Veelgestelde vragen
Is Pravoo hetzelfde als dapto?
Wij gebruiken nu de oude Pravoo in EDUscope 3. Wat betekent de komst van de nieuwe Pravoo voor ons?
Kan ik een demo-account aanvragen voor Pravoo?
Is Pravoo gecertificeerd door de Expertgroep Toetsen PO?

Pravoo is een kleutervolgsysteem dat ontwikkeld is door het team van dapto in samenwerking met Luc Koning. Het is dus niet hetzelfde als dapto, maar een onderdeel van dapto. Bent u via een directe link op deze pagina gekomen en wilt u meer weten over dapto? Ga dan naar de homepage van deze website of gebruik het navigatiemenu rechtsboven om te ontdekken wat dapto nog meer doet.

De komst van deze nieuwe module betekent dat de oude Pravoo vanaf het schooljaar 2020-2021 niet meer zal worden aangeboden. Lees hier wat dit voor u betekent. 

Fijn dat u geïnteresseerd bent in de nieuwe Pravoo. Kenmerkend voor Pravoo is het principe van het schooleigen volgsysteem. Dit betekent dat u een groot deel van de inhoud zelf kunt bepalen. Scholen doen dit zelf of, indien gewenst, onder begeleiding. Vanwege het maatwerk-karakter van Pravoo is een ‘lege’ demo-account geen geschikt middel voor een eerste kennismaking met de applicatie. Wel bieden we u andere mogelijkheden:

 • Alle gebruikersdocumentatie is vrij toegankelijk op deze website. Middels de schermafbeeldingen en instructievideo’s krijgt u een beeld hoe de module eruit ziet.
 • Via het contactformulier kunt u een belafspraak maken met één van onze productdeskundigen, die u alles over de module kunnen vertellen. Indien gewenst kunnen zij u middels teamviewer een korte demonstratie geven.
 • Scholen die na een eerste oriëntatie voornemens zijn met Pravoo te gaan werken, bieden wij voor 95,- euro een proeflicentie voor drie maanden aan. Besluit u verder te gaan met Pravoo, zal dit bedrag (resp. een gedeelte ervan) in minder gebracht worden op de abonnementsprijs voor het nog lopende kalenderjaar.

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u een proeflicentie afnemen? Neem dan contact met ons op via info@dapto.nl.

U kunt Pravoo gebruiken als LVS-instrument voor uw kleuteronderwijs. Pravoo is niet gecertificeerd door de Expertgroep. Niet omdat het systeem van onvoldoende kwaliteit is om door de procedure te komen, maar omdat er nog geen procedure is vastgesteld. En sterker nog: dat is binnenkort ook niet meer nodig. Op onze informatiepagina leest u wat u, als het aan dapto en het parlement ligt, binnenkort ook via overheidskanalen kunt vernemen. Tot die tijd houden wij u op de hoogte.