Op weg naar dapto

Op 1 juli 2019 is het zover: de release van dapto! We kunnen ons voorstellen dat het naderen van deze datum tot vragen omtrent de migratie leidt. Daarom zetten wij op deze pagina de belangrijkste informatie voor u op een rij.

Migreren op uw eigen tempo

Op 1 juli 2019 is dapto klaar. Het is mogelijk om direct bij de start van het nieuwe schooljaar de overstap te maken, maar dat is zeker niet noodzakelijk. We zijn ons ervan bewust dat de migratie van EDUscope 3 naar dapto een verandering is die raakt aan het dagelijks werk in de scholen. Om die reden bereiden we onze gebruikers goed voor. Het migratieproces kent een viertal fasen, die alle scholen op hun eigen tempo kunnen doorlopen. De daadwerkelijke overstap vindt pas plaats op het moment dat de organisatie daar klaar voor is.

Fase 1: Planning

In de maanden januari en februari wordt met alle projectleiders een migratie(advies)gesprek gevoerd. In dit gesprek informeren we hen over de verschillende fasen van het migratieproces en mogelijke tijdspaden. Eind februari wordt voor iedere organisatie een passende migratieroute vastgesteld.

Fase 2: Voorbereiding

Begin maart start de voorbereidingsfase. De projectleiders krijgen dan toegang tot de migratieomgeving van deze website, waar wij hen stapsgewijs meenemen in de voorbereiding op het gebied van datamigratie en inrichtingsvraagstukken. Eindgebruikers kunnen deze periode gebruiken om in de digitale leeromgeving alvast vertrouwd te raken met dapto.

De voorbereidingsfase eindigt met het vaststellen van het definitieve migratiedocument door Unilogic en de projectleiders.

Fase 3: Staging

Op 1 juli is het zo ver: de release van dapto! Scholen die de voorbereidingsfase tijdig hebben afgerond, krijgen op deze datum toegang tot de stagingomgeving. Projectleiders controleren hierin de datamigratie en verrichten desgewenst de eerste inrichtingswerkzaamheden. Een deel van het werk wordt door Unilogic verricht. Eindgebruikers kunnen fase 3 gebruiken om alvast te ‘oefenen’ met dapto. 

Bij groen licht van beide kanten start fase 4: u kunt aan de slag met dapto! 🙂

Fase 4: Implementatie

Zeker bij scholen die aan het begin van het schooljaar met dapto starten, betekent de start van fase 4 niet per se het einde van het migratieproces. Zowel voor de inrichting als voor het leren kennen van de functionaliteiten kan rustig de tijd genomen worden als men eenmaal gemigreerd is. We noemen dit de implementatiefase.

Veelgestelde vragen

Is dapto op 1 juli helemaal klaar?

Op 1 juli 2019 gaat de eerste versie van dapto live. Daarna leunen we echter niet achterover. We blijven ontwikkelen en komen maandelijks met een nieuwe release. Aan welke functionaliteiten er gewerkt wordt, kunt u na de eerste release volgen via onze roadmap (volg dapto).

Stappen alle scholen bij de start van het nieuwe schooljaar over op dapto?

Scholen kunnen ervoor kiezen om direct de overstap naar dapto te maken, maar dit is zeker niet noodzakelijk. We bieden verschillende migratieroutes aan, met elk een eigen tijdpad. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de organisatie, wordt een passende route gekozen. De migratie vindt pas plaats op het moment dat de organisatie daar klaar voor is.

Welke migratieroute adviseert Unilogic?

Welke migratieroute de beste keuze is, verschilt per organisatie. Hieronder een aantal voorbeelden van factoren die in de afweging een rol kunnen spelen:

– Het aantal scholen binnen de organisatie. Grote organisaties waar de migratie bovenschools wordt voorbereid, hebben doorgaans meer tijd nodig voor de migratie. Zelfstandige scholen of kleine organisaties kiezen eerder voor route 1.
– Het gebruik van EDUscope 3 binnen de organisatie (hoeveelheid functionaliteit, frequentie gebruik, mate van eigen inrichting). Hoe intensiever en veelzijdiger het gebruik, hoe groter de impact van de migratie.
– Bekendheid van de gebruikers met EDUscope 3. Wanneer gebruikers moeite hebben met het gebruik van EDUscope 3 en/of er na de vakantie veel nieuwe collega’s of tijdelijke krachten starten, kan de overstap naar dapto uitkomst bieden. dapto is veel intuïtiever en gebruikersvriendelijker dan EDUscope. Bovendien is er geen cursus nodig om aan de slag te kunnen.
– Planning van andere (ICT-)projecten.

In het migratie(adviesgesprek komen de verschillende migratieroutes uitgebreid aan de orde. Mocht u daarna nog twijfels hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen voor aanvullend advies.

Kan een keuze voor migratieroute 1 later nog worden bijgesteld?

Eind februari kiezen de scholen de migratieroute die zij verwachten te doorlopen. De planning van de volgende fasen wordt hier vervolgens op afgestemd. Er kunnen echter verschillende redenen zijn om dit plan bij te stellen.

Scholen migreren pas wanneer zij daar klaar voor zijn. Wanneer in de loop van het proces blijkt dat een school niet klaar is om naar de volgende fase te gaan, wordt de planning bijgesteld. Deze keuze kan de school te allen tijde zelf maken. Ook het niet tijdig doorlopen van de voorbereidingsfase kan tot vertraging in de migratie leiden. Wanneer er op 1 juli geen migratiedocument is vastgesteld, kan de stagingfase niet worden opgestart.

Kunnen scholen later in het schooljaar alsnog instromen in route 1?

Eind februari kiezen de scholen de migratieroute die zij verwachten te doorlopen. De planning van de volgende fasen wordt hierop afgestemd. Wanneer tijdens de voorbereidingsfase blijkt dat de impact kleiner is dan verwacht, kan een school een verzoek indienen om alsnog in te stromen in route 1. Of dit mogelijk is, hangt af van het moment in het schooljaar en het aantal scholen dat reeds in route 1 is ingedeeld.

Kunnen gebruikers zich voor 1 juli al voorbereiden op de overstap naar dapto?

Jazeker! In de digitale leeromgeving op deze website (‘Werken met dapto’) worden in de maanden maart t/m juni allerlei e-learnings gepubliceerd, waarmee u de functionaliteiten van dapto stapsgewijs kunt leren kennen.

Wat gebeurt er na 1 juli 2019 met EDUscope 3?

EDUscope 3 blijft nog het gehele schooljaar 2019-2020 beschikbaar als werkomgeving. Zo bieden we alle scholen de gelegenheid om op hun eigen tempo te migreren. Vanaf het moment dat de migratie naar dapto heeft plaatsgevonden, kan er niet meer in EDUscope 3 gewerkt worden. Wel kunnen gebruikers tot een jaar na de migratie inloggen in EDUscope 3 om data van voor de migratie te bekijken (archieffunctie).

Gaan alle gegevens uit EDUscope 3 mee naar dapto?

Het grootste gedeelte van de gegevens uit EDUscope 3 wordt gemigreerd naar dapto. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige gegevens kunnen niet mee, omdat de betreffende functionaliteit niet meer in de bestaande vorm terugkeert in dapto. Daarnaast is er nog een categorie gegevens waarbij de migratie optioneel is. De inhoud van beide categorieën wordt besproken met de projectleider(s) en opgenomen in het migratieplan.
Gegevens die niet gemigreerd worden, kunt u tot een jaar na de migratie inzien in EDUscope 3.

Verdwijnen er functionaliteiten uit EDUscope 3?

Op de modules MKVS en Eggo na, worden alle functionaliteiten (in een nieuwe vorm) meegenomen naar dapto. Het grootste deel daarvan is ook direct per 1 juli beschikbaar. De functionaliteiten om vrije overzichten en maatwerkrapporten te genereren, worden gefaseerd beschikbaar gesteld in de periode tot 1 oktober. Dit geldt ook voor enkele achterliggende koppelingen die niet direct aan het begin van het schooljaar nodig zijn.
Overigens zitten er in de eerste versie van dapto ook al veel nieuwe functionaliteiten die u nog niet kent uit EDUscope 3! Nieuwsgierig? Houd dan deze website en de nieuwsbrief in de gaten!

Migratieomgeving voor projectleiders

Begin maart ontvangen alle projectleiders een wachtwoord waarmee ze toegang krijgen tot de migratieomgeving van deze website. Deze pagina is bedoeld ter ondersteuning in fase 2: de voorbereiding van de migratie.