Tool Expertbegeleiding

Waarom deze tool?

De tool Expertbegeleiding is ontwikkeld in het kader van een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en twee technasium-netwerken in de regio Limburg. Deze samenwerking maakt deel uit van een innovatieve vorm van projectonderwijs, waarbij leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij de uitvoering hun projecten begeleid worden door expertbegeleiders uit het hoger onderwijs.

Expertbegeleiding is een mooi en waardevol initiatief, maar vormt organisatorisch ieder jaar opnieuw een uitdaging. Team dapto heeft daarom een tool ontwikkeld om het proces van matching tussen de vo-leerlingen en begeleiders uit het hoger onderwijs eenvoudig en efficiënt te laten verlopen. Deze tool neemt de onderwijsprofessionals een groot deel van de organisatie en administratie uit handen, zodat zij zich op de onderwijsinhoudelijke kant van het proces kunnen richten.

In het proces om tot een match te komen worden drie fasen onderscheiden: de groepsvorming, de begeleidingsaanvraag en de matching. 

Fase 1: Groepsvorming

Het proces start met het maken van de groepen. Omdat de leerlingen hiervoor de tool gebruiken, wordt de organisatie en administratie bij de docent uit handen genomen. Leerlingen beginnen met de registratie van hun interessegebied: het domein waarbinnen zij een opdrachtgever zoeken en expertbegeleiding nodig hebben. Vervolgens maakt de leerling een nieuwe groep aan of voegt een klasgenoot hem toe aan een bestaande groep. Bij het selecteren van deelnemers aan de groep ziet de leerling alleen medeleerlingen met eenzelfde interessegebied. Ook het minimale en maximale aantal leerlingen per groep wordt door de tool geborgd. De eerste fase eindigt wanneer de leerlingen hun conceptgroep registreren.

Fase 2: Begeleidingsaanvraag

Zodra de groepen gevormd zijn en de leerlingen een opdrachtgever hebben gevonden, kunnen zij aan de slag met het opstellen van de begeleidingsaanvraag. Deze bevat informatie over de opdrachtgever, de opdracht en de begeleidingsbehoefte. Zodra de begeleidingsaanvraag door de docent is goedgekeurd, vindt publicatie op EduNexus plaats. Vanaf dat moment kunnen de expertbegeleiders de aanvraag accepteren.

Fase 3: Matching

Gepubliceerde aanvragen zijn zichtbaar voor de expertbegeleiders uit het hoger onderwijs. Wanneer zij een aanvraag zien die past bij hun expertise, kunnen zij deze accepteren. Er komt dan een begeleidingsrelatie tot stand. Leerlingen worden middels een notificatie op de hoogte gesteld en kunnen de begeleider contacteren.

Monitoren van het proces

De tool stelt de onderwijsprofessional in staat om gedurende het proces eenvoudig overzicht te houden over de voortgang. Afhankelijk van hun rol krijgen zij andere informatie te zien. Hieronder twee voorbeelden.

Het statusoverzicht van de docent
Overzichten van de projectleider