daptools

daptools
Tools voor de onderwijsprofessional

Team dapto ontwikkelt digitale tools voor de onderwijsprofessional, aangeboden binnen de eigen dapto-omgeving. Het betreft zeer uiteenlopende tools: van tools die administratieve taken verlichten tot tools die gebruikt worden om vorm te geven aan onderwijsinnovatie. Alle tools hebben één ding gemeen: ze ondersteunen de onderwijsprofessional bij zijn werk en komen zo ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.

En de leerling dan?

“De leerling centraal” is een populaire kreet, maar leidt niet altijd tot keuzes die daadwerkelijk aan de leerling ten goede komen. Veel tools voor het onderwijs richten zich op direct gebruik door de leerling, waarbij de rol van de professional gereduceerd wordt tot het creëren van de randvoorwaarden en (bij)sturen op basis van resultaten die hen middels slimme dashboards bereiken. Bij dapto geloven we niet in deze aanpak. Digitale tools verkrijgen hun waarde als instrument in handen van de onderwijsprofessional. Als deze de tijd en middelen krijgt om hier vorm aan te geven, komt de leerling weer écht centraal te staan. 

Goed onderwijs ontstaat wanneer de onderwijsprofessional zijn expertise kan inzetten om leerinhouden d.m.v. de juiste didactiek over te dragen aan zijn leerlingen. daptools ondersteunen daarbij.

Flexibel & aanpasbaar

Nog veel te vaak worden de processen op de werkvloer bepaald door de (on)mogelijkheden van de applicaties waarmee gewerkt wordt. Bij dapto draaien we dit om: het onderwijs dient leidend te zijn, niet de tool. Om die reden zijn vrijwel alle tools en toolboxen inrichtbaar en/of eenvoudig aanpasbaar, zodat bij de implementatie de maximale aansluiting bij bestaande werkprocessen kan worden gezocht. Onze consultants ondersteunen daar graag bij.

Eenvoudig in gebruik

Functionaliteit krijgt pas waarde wanneer de gebruiker er prettig mee kan werken. De dapto-omgeving en tools zijn technisch geavanceerd, maar eenvoudig in het gebruik. Om met dapto te werken hoeft u dan ook niet op cursus. De wegwijzers in de dapto-omgeving verwijzen u direct naar de relevante instructiepagina's in onze digitale leeromgeving. Komt u er desondanks niet uit of loopt u tegen technische problemen aan? Het dapto-team helpt u graag verder!

Toolboxen

Sommige tools versterken elkaar wanneer ze in samenhang worden gebruikt. Wanneer de onderlinge verwevenheid zo groot is dat een set tools samen één geheel vormt, spreken we van een toolbox. De toolbox Pravoo (zie onder) is hiervan een voorbeeld.

Ontdek Pravoo

Dé toolbox voor het kleuteronderwijs

Veel scholen ervaren beperkingen bij het gebruik van kant-en-klare volgsystemen. Er worden onderdelen gemist en de inhoud sluit veelal niet aan bij de onderwijskundige visie, het lesprogramma en/of de leerlingpopulatie van de school. Pravoo biedt in deze gevallen uitkomst.

Pravoo is een toolbox voor groep 1 en 2 van de basisschool. Het bevat verschillende tools om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en bij eventuele ontwikkelachterstanden een actie in te zetten. De ontwikkeling van Pravoo is een samenwerking tussen orthopedagoog Luc Koning en team dapto, het onderwijsteam van Unilogic. Scholen die de toolbox Pravoo gebruiken, doen dit binnen de dapto-omgeving. 

Veel scholen volgen met hun kindvolgsysteem wat de ontwerpers van het systeem vinden dat er gevolgd moet worden. Dat is geen gewenste situatie. De nieuwe Pravoo maakt het mogelijk om kinderen te volgen vanuit een eigen visie, omdat scholen zelf de inhoud bepalen.

Dhr. Luc Koning
Orthopedagoog bij Pravoo

daptools op maat

Samen uw ideale tool ontwikkelen

Het dapto-framework is flexibel inrichtbaar en daarom zeer geschikt voor maatwerkontwikkeling. Elke onderwijsinstelling, ongeacht de sector, kan bij dapto een ontwikkelvraag neerleggen. Hieronder ziet u twee voorbeelden van tools die we onlangs in opdracht ontwikkeld hebben.

Expertbegeleiding

Deze tool is ontwikkeld in het kader van een innovatieve vorm van projectonderwijs, waarbij leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij de uitvoering hun projecten begeleid worden door expertbegeleiders uit het hoger onderwijs. De organisatorische rompslomp die gepaard gaat maken het matchen van vraag en aanbod wordt door dapto grotendeels uit handen van de onderwijsprofessional gehouden.

Lees meer >>>

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender is ontwikkeld in opdracht van het regionetwerk VO-HO Limburg, om eenvoudig informatie over educatieve activiteiten in de regio te delen. Deelnemers van het netwerk kunnen activiteiten publiceren en contactpersonen van andere organisaties een notificatie sturen. De agenda is zo ontworpen, dat je alleen datgene ziet dat voor jou relevant is en eenvoudig gericht naar activiteiten kunt zoeken.

Lees meer >>>