dapto past zich aan

Volg kinderen, niet een systeem

Team dapto werkt samen met Luc Koning aan de nieuwe Pravoo: een schooleigen kindvolgsysteem voor groep 1 en 2. Bij Pravoo bepaalt u zelf de inhoud van de observatielijsten. Items kunnen eenvoudig en onbeperkt worden aangepast en toegevoegd. Niet het systeem leidend, maar de onderwijsvisie van uw school.