Dapto past zich aan

Nog veel te vaak worden de werkzaamheden van onderwijsprofessionals gestuurd door (de mogelijkheden van) de systemen waarmee zij werken. Dat zou niet zo moeten zijn. Bij dapto staat de professional voorop en is het systeem ondersteunend. Om dit doel te bereiken, kent dapto een grote mate van flexibiliteit.

Beoordelen op basis van visie

Scholen verschillen van elkaar in de pedagogisch-didactische visie die ten grondslag ligt aan het gegeven onderwijs. Omdat de keuze voor een leerlingadministratie- en volgsysteem veelal op bestuursniveau wordt gemaakt, hanteren wij het uitgangspunt dat dapto de verschillende identiteiten moet kunnen bedienen. In dapto zijn daarom verschillende beoordelingsinstrumenten naast elkaar opgenomen, zodat scholen kunnen kiezen voor het instrument of combinatie van instrumenten die aansluit bij het gegeven onderwijs. 

Ontwikkellijnen

Steeds meer scholen richten hun onderwijs in vanuit doorlopende leerlijnen. De functionaliteit Ontwikkellijnen komt aan deze ontwikkeling tegemoet door het mogelijk te maken om met eigen of gestandaardiseerde leerlijnen te werken. De informatie over het niveau van de leerling op de verschillende ontwikkellijnen kan bovendien als input worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onderwijsplan of een OPP.

Het observatieoverzicht

In samenwerking met enkele Montessori-scholen heeft het team van dapto het observatieoverzicht ontwikkeld. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om in het klassenboek eenvoudig observaties en actiepunten te noteren op leerlingniveau. Deze observaties kunnen gekoppeld worden aan de doelstellingen uit het observatieoverzicht, zodat u later per doel een totaalbeeld van de ontwikkeling heeft.

Beoordelingsmodule

Met de beoordelingsmodule kunt u zelf uw eigen opleidingsprogramma samenstellen, bestaande uit onder meer leergebieden, vakken en indicatoren. Om tegemoet te komen aan de behoefte van onze klanten in het VSO, kan er binnen de module met PTA-cijfers en keuzevakken gewerkt worden. Ook kunnen er, in het kader van gepersonaliseerd leren en passend onderwijs, maatwerkprofielen worden ingesteld. 

Schooleigen kleutervolgsysteem

De visie achter dapto sluit mooi aan bij het pleidooi van orthopedagoog Luc Koning voor een schooleigen kleutervolgsysteem. Het team van dapto heeft de afgelopen maanden, in nauwe samenwerking met Luc Koning, aan de realisatie hiervan in de vorm van een nieuwe Pravoo-module. In deze module bepaalt u zelf de inhoud van de observatielijsten. Niet het systeem is leidend, maar de onderwijsvisie van uw school. Meer informatie over deze nieuwe module vindt u in op de themapagina van Pravoo