Category

Kleutertoets
Juli 2018. Minister Slob kondigt een besluit aan dat op veel positieve geluiden in het onderwijsveld kan rekenen: de kleutertoetsen, die eerder al optioneel werden, verdwijnen definitief uit het leerlingvolgsysteem.