Begeleidingsrelaties

Inzicht in de structuur

Onderwijsprofessionals hebben met een deel van de leerlingen binnen de school een begeleidingsrelatie. Voor docenten geldt dit in de eerste plaats voor de leerlingen van hun eigen klas. De stamgroep is echter al lang niet meer het enige niveau waarop deze relaties tot stand komen. Begeleiding in subgroepen en individuele begeleidingen zijn niet meer weg te denken uit de moderne schoolorganisatie. 

Een begeleidingsrelatie binnen dapto komt tot stand doordat de onderwijsprofessional en leerling ofwel deel uitmaken van dezelfde groep, ofwel er sprake is van een individuele begeleiding. De term groep verwijst hier niet alleen naar de primaire groep (stamgroep / mentorklas), maar kan eveneens een secundaire groep of (in het vo en vso) een cluster betreffen. Over de verschillende groepstypen later meer.

Eigen leerlingen

Leerlingen waarmee een gebruiker een begeleidingsrelatie heeft, worden op basis daarvan zijn of haar eigen leerlingen. Ter illustratie hiernaast het voorbeeld van demodocent Tom Maas. Maas is groepsdocent van groep 8 en geeft verrijkingslessen aan de plusgroep rekenen. Daarnaast geeft hij tweemaal per week bijles aan Dirk Peters. De leerlingen uit groep 8, de plusgroep en Dirk zijn hiermee eigen leerlingen van Tom Maas.

Binnen de omgeving Onderwijs speelt het criterium ‘eigen leerling’ een belangrijke rol. Gebruikers kunnen in het navigatiemenu alleen díe groepen en leerlingen selecteren, waarmee zij een begeleidingsrelaties hebben. 

Volgens de wet mogen niet meer mensen toegang hebben tot de persoonsgegevens van leerlingen dan noodzakelijk. Dat betekent dat niet standaard alle medewerkers toegang mogen hebben tot de gegevens van alle leerlingen.

Autoriteit Persoonsgegevens
12 maart 2018

Tip

Het onderscheid tussen eigen en andere leerlingen is in de onderwijskundige werkelijkheid natuurlijk minder strikt dan op papier. Op het schoolplein, tijdens de middagpauze of op schoolreisje: niet zelden werken onderwijsprofessionals met leerlingen waarmee zij geen directe begeleidingsrelatie hebben. Om scholen te helpen de onderwijskundige werkelijkheid te vereniging met de juridische verplichting van dataminimalisatie, is binnen dapto het menu-item 'Andere leerlingen' gecreëerd. Hier kunnen gebruikers een beperkte set aan informatie van andere leerlingen zien, die ze nodig hebben om op een verantwoorde manier hun werk te doen. Ook kan op deze plek eenvoudig een notitie worden toegevoegd aan leerlingdossiers waartoe de betreffende gebruiker zelf geen toegang heeft.