Afwezigheid in dapto

Definities & structuur

Op verschillende plekken in dapto komt u de term afwezigheid tegen, bijvoorbeeld in het navigatiemenu van de omgevingen Onderwijs en Administratie. Afwezigheid kent twee varianten: absentie en te laat. Beide kunnen geoorloofd of ongeoorloofd zijn. De term verzuim reserveren we binnen dapto voor wettelijk verzuim dat gemeld dient te worden bij DUO. Analoog hieraan hanteren we bij registratie de volgende begrippen:

 • Registratie absent: registratie van een geoorloofde of ongeoorloofde absentie.
 • Registratie te laat: registratie van het geoorloofd of ongeoorloofd te laat komen.
 • Verzuimmelding: officiële melding van verzuim bij DUO.

Registraties die nog afgehandeld moeten worden noemen we openstaande registraties

Inhoud registratie

De afbeelding hiernaast toont een registratie van afwezigheid in dapto. Bij het aanmaken van een nieuwe registratie zijn de basisgegevens verplicht. De aanvullende gegevens kunnen ook later worden ingevuld, bijvoorbeeld in gevallen waarin niet direct duidelijk is wat de reden van afwezigheid is. Een nieuwe registratie staat op ongeoorloofd tot er iets anders aangegeven wordt.

Redenen voor afwezigheid

De reden voor afwezigheid selecteert u uit een meerkeuzelijst. Deze lijst bevat de opties waarmee dapto standaard wordt uitgeleverd, aangevuld met redenen die door de beheerders van uw school(organisatie) zelf zijn aangemaakt.

Tip

De set redenen voor geoorloofde afwezigheid waarmee dapto uitgeleverd wordt, zijn gebaseerd op art. 11 van de Leerplichtwet. Op basis hiervan kunt u eenvoudig beleids- en inspectierapportages genereren!

Absentieredenen

Geoorloofd

 • Ziekte / medische behandeling
 • Vakantieverlof
 • Religieuze verplichting
 • Gewichtige omstandigheden
 • Schorsing / verwijdering
 • Anders

Ongeoorloofd

 • Afwezig zonder bericht
 • Afwezig zonder geldige reden
 • Anders

Te laat-redenen

Geoorloofd

 • Ziekte / medische behandeling
 • Religieuze verplichting
 • Gewichtige omstandigheden
 • Anders

Ongeoorloofd

 • Afwezig zonder bericht
 • Afwezig zonder geldige reden
 • Anders

Tellen en omrekenen? Dat doen wij!

Bij dapto hanteren we het uitgangspunt dat het systeem zich aanpast aan de organisatie, in plaats van andersom. Dit geldt ook voor de registratie van afwezigheid. Bij schoolinstellingen worden eenmalig de relevante gegevens over het rooster van uw organisatie ingesteld, zodat u vervolgens kunt registreren in tijdseenheden die daarbij aansluiten. Dit kunnen dagdelen of lesuren zijn. Het omrekenen naar klokuren doet dapto voor u. Wanneer de grens van wettelijk verzuim overschreven wordt, ontvangt u daarvan automatisch bericht!