Dit is dapto

Mensen maken het onderwijs. Daar zijn wij van overtuigd.

ICT kan een waardevolle ondersteuning zijn, maar wordt niet altijd zo ervaren. Meer dan driekwart van de onderwijsprofessionals noemt computersystemen zelfs als veroorzaker van werkdruk. Dat moet anders.

Bij dapto staat de professional voorop. We onderhouden persoonlijk contact met onze gebruikers en ontwikkelen op basis van praktijkvraagstukken functionaliteiten die hen maximaal ondersteunen. Zo werken we samen aan datgene waar het echt om gaat: goed onderwijs.

Waarom dapto?

In de zomer van 2018 is het dapto-project begonnen met de doelstelling een vervangende applicatie te maken voor EDUscope, een leerlingadministratiesysteem voor het primair onderwijs. Onlangs hebben we besloten deze lijn niet voort te zetten (zie www.eduscope.nl). De visie die ten grondslag lag aan het dapto-project, wordt door het het team erachter nog steeds onderschreven. Het verwoordt een ambitie die niet is voorbehouden aan een LAS-leverancier. Bovendien zijn er in het afgelopen anderhalf jaar in samenwerking met het onderwijsveld mooie functionaliteiten tot stand gekomen, die we niet zomaar verloren laten gaan. Het dapto-project zal daarom in aangepaste vorm worden voortgezet: als digitaal platform waarvoor losstaande modules en functionaliteiten worden ontwikkeld, die op basis van behoefte af te nemen zijn. Meer informatie volgt binnenkort!

dapto denkt mee

Een keuze voor dapto is meer dan de aanschaf van een product. We beschouwen onze klanten als partners en denken proactief mee over hoe wij hun werk kunnen ondersteunen. Waar mogelijk bieden wij zelf trainingen of consultancytrajecten aan.

dapto ontwikkelt

Bij dapto staat de gebruiker centraal. De ontwikkeling start vanuit concrete gebruikerswensen, voortkomend uit het veld. Soms zijn deze wensen zo specifiek dat ze om maatwerk vragen. In dat geval kunnen er modules of deelfunctionaliteiten op maat worden ontwikkeld.

dapto past zich aan

Nog veel te vaak worden de processen op de werkvloer bepaald door de (on)mogelijkheden van de systemen waarmee gewerkt wordt. Wij draaien dit om. Met dapto kunt u datgene mogelijk maken dat het werkproces van u vraagt, doordat u de inhoud zelf samenstelt.

De module Pravoo

Eén van de modules van dapto is reeds in productie genomen: de nieuwe Pravoo. Klik hier voor meer informatie.