Dit is dapto

Mensen maken het onderwijs. Daar zijn wij van overtuigd.

ICT kan een waardevolle ondersteuning zijn, maar wordt niet altijd zo ervaren. Meer dan driekwart van de onderwijsprofessionals noemt het administratiesysteem zelfs als veroorzaker van werkdruk.  Dat moet anders.

Bij dapto staat de professional voorop. We onderhouden persoonlijk contact met onze gebruikers, bieden een systeem dat aanpasbaar is aan hun behoeften en zoeken de inrichting die daarin maximaal ondersteunt. Zo werken we samen aan datgene waar het echt om gaat: goed onderwijs.

Waarom dapto?

Een administratiesysteem dat door onderwijsprofessionals als ondersteunend in plaats van werkdrukverhogend ervaren wordt… zo’n omslag vraagt om een andere aanpak!

dapto is praktisch

Hoe mooi een applicatie inhoudelijk ook is, ze ondersteunt pas echt als de gebruiker er prettig mee kan werken: intuïtief, flexibel en efficiënt. Hoe we dat realiseren? Met een applicatie die in uw broekzak past, een omgeving die is afgestemd op uw gebruikersrol en training 'on the job'.

dapto denkt mee

Bij dapto staat de gebruiker centraal. Het ontwikkelproces start vanuit concrete gebruikerswensen, voortkomend uit contacten met het veld. Ook na implementatie is dapto eerder partner dan leverancier. We komen langs op locatie en bekijken samen hoe u meer uit dapto haalt.

dapto past zich aan

Nog veel te vaak domineren systemen organisatieprocessen. Dat zou niet zo moeten zijn. Bij dapto wordt de inrichting afgestemd op de organisatie, in plaats van andersom. Inrichting kan plaatsvinden op elk gewenst niveau: bovenschools, maar ook per school of per gebruiker(sgroep).

Praktijkvoorbeelden

Om u een beeld te geven van de wijze waarop de bovenstaande uitgangspunten vorm krijgen binnen dapto, worden hieronder enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Maak kennis met de onderwijsprofessionals van onze demoschool, die vertellen waarom zij dapto als ondersteunend ervaren in hun werk.